arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i atmosfärsvetenskap (C)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Projektbeskrivning

Samspelet mellan moln och klimat utgör en av de främsta osäkerheterna i dagens klimatmodeller och de klimatprojektioner som görs med dessa modeller. En bättre förståelse för moln och deras kopplingar till klimatet, och en förbättrad representation av molnprocesser i klimatmodeller är viktig för vår förmåga att beskriva utvecklingen av framtida klimat och hur det påverkas av mänsklig aktivitet.

Inom det här projektet studeras återkopplningar mellan moln och klimat med utgångspunkt från en observerade symmetrin i reflektionen av solstrålning (albedo) mellan norra och södra hemisfären. Ungefär en tredjedel av den infallande strålningen från solen reflekteras tillbaka till rymden av jordytan, moln och partiklar (aerosoler) i atmosfären. På norra hemisfären är andelen land mycket större än på södra hemisfären, där en större yta täcks av hav. Eftersom land reflekterar mer solstrålning än hav, gör detta att jordytan reflekterar mer strålning från norra hemisfären än från den södra. Dessutom är mängden aerosoler större på norra hemisfären, vilket också bidrar till större reflektion där. Trots detta visar satellit-mätningar en hemisfärisk symmetri i albedo, d.v.s. norra och södra halvkloten reflekterar lika mycket solstrålning.

Förklaringen till detta är att molnens egenskaper kompenserar nästan perfekt för asymmetrin i land/hav- och aerosol-fördelning. Klimatsystemet har alltså ett, eller flera, sätt att kompensera för att upprätthålla denna symmetri. Mekanismerna bakom denna moln-kompensation är inte kända, och i det här projektet kommer de att undersökas med hjälp av globala modeller och observationer. Detta kommer att ligga till grund för en bättre generell förståelse för moln-återkopplingar, klimatets stabilitet och känslighet för mänsklig påverkan.

Arbetet kommer att innefatta både analys av satellit-observationer och utvärdering av olika klimatmodeller samt genomförande och analys av simuleringar med en specifik global modell.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av Frida Bender, tfn 08-16 10 82, frida.bender@misu.su.se.

Information om forskarutbildningen på MISU lämnas av professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michael.tjernstrom@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se??

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.