arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i atmosfärsvetenskap & oceanografi, fokus på extrema stormar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-12.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Centre där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Information om forskarutbildningen på MISU.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbetet kommer att fokusera på mekanismerna som styr utvecklingen av extrema stormar på mellanbreddgraderna, med särskilt fokus på Nordatlanten och Europa. Doktoranden kommer att tillämpa en stormspårningsalgoritm på observationsdata och klimatmodellresultat för att undersöka dessa mekanismer i det nuvarande klimatet samt hur stormarnas frekvens och intensitet ändras i simulerade varmare klimat.

Projektet ingår i EU Initial Training Network (ITN) European weather extremes: DrIvers, Predictability and Impacts (EDIPI), finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt Marie Sklodowska-Curie-bidragsavtal nr 956396. Nätverket samordnas av Uppsala universitet och samlar 15 partners över hela Europa. Doktoranden kommer att samarbeta med en grupp av juniora forskare som studerar olika aspekter av extrema klimat i Europa, från atmosfärsdynamik till folkhälsa och jordbrukseffekter. Doktoranden förväntas delta i internationella utbildningsaktiviteter och forskningsutbyten, utformade för att förbättra kandidatens framtida karriärmöjligheter inom både den akademiska världen och den privata sektorn. Doktoranden kommer också att vara ansluten till Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Det internationella samarbetet inom projektet omfattar längre utlandsvistelser hos samarbetspartners för doktoranden samt detagande i internationella möten och utbildningsmoment, arbetsgivaren förbehåller sig dock rätten att justera denna del av anställningen utifrån rådande regler och riktlinjer under Coronapandemin.

För att i enlighet med MSCA-reglerna komma ifråga för det aktuella projektet får den sökande inte ha bott eller ha haft sin huvudsysselsättning (arbete, studier etc) i Sverige i mer än 12 månader under de tre senaste åren före den första arbetsdagen. Processen för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen undantags. Vid den första arbetsdagen får den sökande inte ha avlagt doktorsexamen och inte ha mer än fyra års forskningserfarenhet (heltid). Forskningserfarenheten räknas från det datum då forskaren erhöll den examen som uppfyller behörighetskraven för att bli antagen som doktorand.

Behörighetskrav

För information om behörighetskraven, se den fullständiga annonsen.

Urval

För information om urval, se den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

För mer information, se den fullständiga annonsen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av projektledare och prefekt, professor Rodrigo Caballero rodrigo@misu.su.se, tfn 08-16 43 49.

För information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström michaelt@misu.su.se, tfn 08-16 31 10.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt EU ITN-projekts villkor.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat