arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i artificiell fotosyntes

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Inom programmet Molecular Biomimetics letar vi efter en mycket motiverad och utbildad kandidat som är angelägen om att bidra till vår forskning om utveckling av molekylära katalysatorer för vattenoxidation, en viktig del av utvecklingen av hållbar solbränsle / kemikalieproduktion via konstgjord fotosyntes. Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en dynamisk forskargrupp ledd av Dr Mun Hon Cheah och få tillgång till toppmoderna experimentella och beräkningsanläggningar som stöds av kompetent vetenskaplig personal. Du kommer också att dra nytta av attraktiva arbetsförhållanden (Fast lön i 1-4 år, inga studieavgifter, omfattande sjukförsäkring, stödjande och samarbetsvillig arbetsmiljö).

Arbetsuppgifter: Du kommer att utföra rationell design av molekylära vattenoxidationskatalysatorer med hjälp av beräkningsmodellering följt av syntes av målkatalysatorerna. De nyligen syntetiserade katalysatorerna och dess prestanda kommer att kännetecknas av en kombination av tekniker, inklusive elektrokemi, XRD, XPS, FTIR, EPR, XAS-spektroskopi och membran-inlopps-massspektrometri. Med dessa tekniker kommer du att undersöka struktur-funktion-prestationsförhållanden för molekylära vattenoxidationskatalysatorer och finjustera prestandan för att uppnå höga katalytiska hastigheter och stabilitet. Du förväntas delta i internationella samarbeten, vilket kan innebära resor till strålningstider och forskningsbesök i partnerns laboratorier.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: Vi söker en doktorand med entusiasm för experimentellt arbete, som också har intresse för dataanalys och DFT-beräkningar.

- Masterexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, biokemi, fysik eller annat relevant område.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: En bakgrund inom elektrokemi, peptidsyntes eller beräkningsmodellering inom kemi är meriterade.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete samt referensbrev från minst två kontaktpersoner. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Mun Hon Cheah, email: michael.cheah@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021, UFV-PA 2021/850.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning