arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arkitektur

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  4 september

Om jobbet

-implementera stadshållbarhet i små och medelstora städer

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker dig som vill arbeta som doktorand inom forskningsämnet arkitektur, stadsplanering vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Den aktuella befattningen som doktorand är unik och kommer att leda till eftertraktad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i en kreativ forskningsmiljö både vid Luleå tekniska universitet samt i de organisationer och företag vi samarbetar med.

Arkitektur är ett av våra 19 forskningsämnen inom Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Forskargruppen omfattar omkring 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskapsarkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar till att forma framtida politik och planering av framtidens städer. Institutionen har ca 400 anställda, och omfattar ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier.

Ämnesbeskrivning

Arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Projektbeskrivning

Våra tätorter och städers utveckling spelar en viktig roll för att uppfylla Agenda 2030 och Parisavtalet. Städerna med transporter står totalt för 70 % av de totala växthusgasutsläppen. Samtidigt genereras endast 1 % av detta direkt av kommunernas verksamhet, medan resten fördelas på transporter, industri-, bostads- och kommersiella lokalers utsläpp. Detta projekt syftar till att utveckla ny kunskap och metoder för att stödja implementeringen av klimatmålen och grön energiomställning i små och medelstora städer (mindre än 100 000 invånare). I projektet kommer vi att använda processen för utvecklingen av den regionala digitala tvillingen för att möjliggöra samskapande mellan planerare, företag, forskare, industri och medborgarnätverk.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att utföras inom arkitekturgruppen vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Forskningsområdet är multidisciplinärt och av både vetenskaplig och tillämpad natur, och omfattar arkitektur, stadsplanering, och trafik. Du kommer att arbeta med GIS-baserad urban analys, geodesign och deltagande designmetoder, och byggnadsintegrerat energitänkande. Allt vetenskapligt arbete presenteras på engelska i artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Kvalifikationer

Grundkravet för en utbildning på forskarnivå är att du har 1) examen på avancerad nivå, 2) genomfört kurser med minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng är på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt, antingen i landet eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Vi letar efter dig som är motiverad och som kan utföra avancerad forskning både ensam och i samarbete med andra. Du ska vara en bra lagspelare och kunna uttrycka dig flytande på engelska både muntligt och skriftligt. Du ska ha en bakgrund inom arkitektur, teknisk arkitektur eller stadsplanering/fysisk planering. Kunskap om digital programvara för byggnads- och stadsanalys/-simulering (t.ex. ArcGIS Pro, ArcGIS Urban, ADM, FME, Python, etc.) är ett krav. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av praktisk yrkesverksamhet och/eller vetenskaplig publicering. Att kunna svenska är en fördel men inte ett krav. Du bör vara beredd att inom några år kunna utföra uppgifter som kräver viss kunskap i svenska.

Du förväntas genomföra dina doktorandstudier på heltid i samband med det beskrivna projektet. Luleå tekniska universitet förbinder sig att tillhandahålla aktivt stöd från en kvalificerad referensgrupp och ett förslag till doktorandutbildning som leder till doktorsexamen i arkitektur. Ett aktivt deltagande i den fortsatta utvecklingen av det internationella forskarsamhället kommer att uppmuntras.

Information

Anställningen som doktorand är en tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid kan tillkomma, vanligen i form av undervisning och i viss mån administrativt arbete. Planerad start hösten 2022 eller därefter. Tjänstgöringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:Universitetslektor Jing Ma, jing.ma@ltu.se, Avdelningschef Glenn Berggård, glenn.berggard@ltu.se, Ämnesföreträdare Agatino Rizzo, agatino.rizzo@ltu.se

Fackliga representanter:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 4 september 2022
Referensnummer: 2023-2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat