arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Arkitektur- Fossilfria persontransporter på landsbygd

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Forskargruppen i Arkitektur har projekt där fysisk planering, trafik, planering för hållbar utveckl-ing samt balansering av effektivisering och demokratiska planeringsprocesser ingår. Vi arbetar med flera närliggande områden som planering, stadsutveckling, transporter, arkitektur och kul-turmiljöer. Skalan varierar från detaljerad nivå till större planeringsstrukturer.

Vi söker en doktorand för att arbeta inom forskningsämnet arkitektur och stadsplanering vid Luleå tekniska universitet. Doktoranden ska arbeta med hållbara och fossiloberoende transport-lösningar för persontransporter på landsbygd.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten avser studier inom befintligt projekt Fossilfria transporter på landsbygd, som är finansierat av Trafikverket. Det övergripande syftet med projektet är att studera de olika sätt som man kan transportera sig på, på landsbygd: bil, kollektivtrafik, cykel, gång och moped osv., och analyseras utifrån följande typer av frågor i relation till syftet med förflyttningen:
- Hur fungerar trafiken idag?
- Vilket behov/intresse finns av de olika trafikslagen?
- Hur kan en mer hållbar och fossiloberoende trafik utformas? Kombinationer av trafik-slag?

Att arbeta som doktorand innebär både att samarbeta i forskargrupp för större forskningsprojekt samt att arbeta självständigt med sitt delprojekt. Det finns goda möjligheter att själv forma såväl dagliga arbetsuppgifter som forskningsfrågor.

Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring såsom undervisning i in-stitutionens kurser, samt andra gemensamma arbetsuppgifter kan tillkomma (upp till maximalt 20 % av heltid). Anställningen kan då komma att förlängas upp till max 5 år. Planerad start bör-jan av 2020. Tjänstgöringsort Luleå.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt civilingenjörsexamen i arkitektur, trafik eller magisterexamen i fysisk planering alternativt ha genomgått motsvarande internationell utbildning.

Urval till forskarutbildningen sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt betyg och övriga meriter. Analytisk förmåga samt skicklighet i att uttrycka sig väl i tal och skrift samt förmåga att förklara komplicerade begrepp på ett förståeligt sätt är viktiga ur såväl forsk-nings- som undervisningsperspektiv. God kunskap i svenska språket krävs då forskningsuppgif-ten fordrar läsning av dokument och kontakter på svenska med tjänstemän och invånare. God kunskap i engelska, både muntligt och skriftligt krävs, dels för internationella kontakter inom ämnesområdet, samt för internationell publicering och deltagande i konferenser. Forskarutbild-ning är ett självständigt arbete, samtidigt som det är en del i forskargruppens gemensamma ar-bete, varför förmåga till både självständigt arbete och i grupp kommer att bedömas.

Till ansökan ska bifogas text från tidigare vetenskapligt skrivande.

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (dessa viktas lika):
- Analytisk förmåga
- Visad förmåga att skriva vetenskaplig text
- Visad förmåga till självständigt arbete och i grupp
- Visad samarbetsförmåga

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Charlotta Johansson tel.nr. 0920-491867, E-post: Charlotta.m.johansson@ltu.se
Glenn Berggård tel.nr. 0920-491711, E-post: Glenn.Berggard@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar person-ligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-5160-2019
Sista ansökningsdag: 12 december 2019