arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arbetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Arbetsvetenskap söker nu en doktorand som ska arbeta i forskningsprojekt som rör frågor om kön, arbete och teknik i mansdominerade organisationer. Du kommer att delta i forskarskolan inom avdelningen Människa & teknik. Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet etablerades 1974 och har idag 23 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både samhälleliga och tekniska områden. Vid ämnet finns en lång tradition av att bedriva forskning och utveckling utifrån ett genusperspektiv. Vår forskning är i hög grad tvärvetenskaplig och vi har ett nära samarbete mellan ingenjörer och sociologer. Forskningen är ofta behovsmotiverad och bedrivs arbetsplatsnära och i samarbete med aktörer i det omgivande samhället – tillverkande företag, tjänsteföretag, arbetsmarknadens parter och andra organisationer och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har för närvarande projekt inom exempelvis industri (gruva, skog, stål, bygg), hälsa- och sjukvård, skola och detaljhandeln. Organisatoriskt är forskningsämnet Arbetsvetenskap en del av avdelningen Människa & teknik som är en del av institutionen Ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Mer information om oss hittar du på vår websida www.ltu.se/arbetsvetenskap.

Ämnesbeskrivning

Arbetsvetenskap omfattar analys och utveckling av arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, organisation, miljö och samhälleliga processer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle.

Projektbeskrivning

Till Arbetsvetenskap söker vi nu en doktorand till forskning om kön, arbete och teknik i framtidens arbetsorganisationer. Du kommer inledningsvis att arbeta med att sammanställa forskning om kön och jämställdhet i mansdominerade arbetsorganisationer inom gruvindustrin och liknande och relatera detta till ny teknik och framtidens arbete. Du kommer även arbeta med forskning om andra sektorer och perspektiv inom arbetslivs- och jämställdhetsforskningen. Din forskning kommer preliminärt att handla om hur både jämställdhet och ojämställdhet görs (dvs. både doing gender och undoing gender) i framtidens digitala och uppkopplande arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är en fyraårig heltidsanställning som innebär utbildning på forskarnivå och avslutas med en doktorsexamen i arbetsvetenskap. Du kommer att ha en individuell studieplan och två handledare. Att arbeta som doktorand innebär goda möjligheter att själv forma såväl dagliga arbetsuppgifter som forskningsfrågor. Du förväntas bidra till ett eller flera forskningsprojekt tillsammans med kollegor. Ditt arbete innebär planering och genomförande av både teoretiskt och praktiskt arbete. Det blir resor, besök och samverkan med företag och andra aktörer. Det ingår arbete med t.ex. statistik, enkäter, intervjuer, observationer och workshops och naturligtvis litteratur- och teorigenomgångar och analyser och löpande presentationer av resultaten, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Dessutom ingår att samverka med andra doktorander och forskare inom Arbetsvetenskap (och forskarskolan Människa & teknik och annat), medverka på möten, workshops, seminarier och konferenser (lokala, nationella och internationella), läsa forskarutbildningskurser (några obligatoriska, andra valbara), skriva vetenskapliga artiklar samt en doktorsavhandling. Dessutom finns möjlighet att pröva på lärarrollen genom att undervisa i t.ex. civilingenjörsprogrammet Teknisk design och Sociologiprogrammet.

Kompetens och erfarenhet

För behörighet krävs magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning som är relevant för arbetsvetenskaplig forskning, exempelvis sociologi, etnologi, genusvetenskap, arbetsmiljö, produktionsmiljö och produktionsdesign. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att analysera arbete och organisation utifrån ett genusperspektiv. Också meriterande är praktisk erfarenhet av organisations- och förändringsarbete utifrån ett genusperspektiv. Då forskningen är kommunikativ krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på både svenska och engelska, samt mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska.

Information om hur Arbetsvetenskaps forskarutbildning är upplagd finns på vår websida www.ltu.se/arbetsvetenskap och i den allmänna studieplanen. För mer information om Luleå tekniska universitets forskarutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%. Vi ser gärna att du kan börja arbetet i april 2021.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Lena Abrahamsson, lena.abrahamsson@ltu.se, 0920-49 21 07, lektor Kristina Johansson, kristina.johansson@ltu.se, 0920-49 29 43, eller avdelningschef Jörgen Normark, jorgen.normark@ltu.se, 0920-49 14 80.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar: 1) meritförteckning, 2) kort personligt brev där du reflekterar över forskningens tema, 3) uppsats/rapport eller annan längre text som du skrivit, och 4) kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och dess bilagor (inkl. examensbevis) ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4559-2020
Sista ansökningsdag: 31 januari 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat