arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i analytisk sociologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i analytisk sociologi 
med placering vid vid Institutet för Analytisk Sociologi, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Campus Norrköping

Arbetsuppgifter

Utlysningen avser en anställning som doktorand (under 4 år heltid) vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS). Den analytiska sociologin är inriktad mot att förklara viktiga makroutfall såsom segregationsmönster, ojämlikheter, nätverksstrukturer och spridningen av olika typer av beteenden, samt att i detalj specificera den eller de mekanismer som genererade makroutfallet i fråga. Forskningen som bedrivs vid IAS använder sig i hög utsträckning av svenska registerdata för att undersöka dessa fenomen. IAS är ett internationellt, interdisciplinärt forskningsinstitut med såväl forskarutbildning som en Master inom Computational Social Science. Mer information om oss hittar du här: https://liu.se/organisation/liu/iei/ias

Anställningen har sitt fokus på computational social science inom ramen för analytisk sociologi. Uppkomsten av “big data” har förändrat vad som är möjligt inom samhällsvetenskaplig forskning, men digitala datakällor är ofta röriga, inkompletta och icke-representativa. Ur den aspekten liknar de historiska arkiv eller fältstudier mycket mer än de liknar systematiskt gjorda urval inom traditionell kvantitativ forskning. Under handledning av IAS forskare Jacob Habinek kommer doktoranden att bidra med forskning som undersöker de substantiva och metodologiska konsekvenserna av att använda nya datakällor för att besvara samhällsvetenskapliga forskningsfrågor. Den ämnesinriktade specialiseringen är inte specificerad, men forskningsfrågor som överlappar existerande projekt vid IAS inom vetenskapssociologi, kultursociologi eller datorbaserad textanalys är av särskilt intresse.

Doktoranden kommer att delta i IAS forskarutbildning i analytisk sociologi och vara en del av ett internationellt forskningsteam med expertis inom sociologi, statsvetenskap, nätverksvetenskap och maskininlärning. Mer om forskarutbildningen hittar du här: https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-analytisk-sociologi

Arbetsuppgifterna i projektet fokuserar framför allt på att bidra till innovativ forskning som kan publiceras i högt rankade samhällsvetenskapliga tidskrifter. Bidrag till metodologiskt inriktade tidskrifter och konferenser kan också ingå, beroende på den sökandes intresse och inriktning.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. 

För att vara behörig till forskarutbildningen krävs att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå (eller motsvarande), varav åtminstone 90 högskolepoäng är inom ämnen av direkt relevans för analytisk sociologi, framför allt samhällsvetenskapliga ämnen, datavetenskap eller digital humaniora.

Den sökande ska utöver detta ha följande:

 • Mycket goda databaserade kunskaper, som t ex programmering och data management.
 • Dokumenterad kunskap inom samhällsvetenskaplig forskning.Ett intresse av att arbeta i en samverkande miljö.

Önskade kunskaper och erfarenhet:

Dokumenterade kunskaper inom social nätverksanalys, datorbaserad textanalys eller maskininlärning.
 • Erfarenhet av relevanta kvalitativa forskningsmetoder, såsom historisk forskning och fallstudier.
 • Intresse för forskningsfrågor inom vetenskaps- eller kultursociologi.
Eftersom IAS är ett internationellt forskningsinstitut är förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskaper i svenska är också önskvärda.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Efter överenskommelse. 

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 juni 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat