arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemi med inriktning mot analytisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/?languageId=3

Beskrivning av projektet: En doktorandposition för metabolomisk analys av biologiska prover finns tillgänglig i universitetslektor https://www.kemi.uu.se/bmc/research/analytical-chemistry/research-groups/biomarker-discovery. Forskningen fokuserar på att utveckla och förbättra metoder för kvantitativ och kvalitativ metabolomik för att underlätta upptäckt av sjukdomsspecifika små biomarkörer (Relevant litteratur: Angew. Chem. Int. Ed.2020, 59, 14342-14346; Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13805-13809; Chem. Sci.2018, 9, 6233-6239; Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2013, 110, 4218-4223). Detta forskningsområde befinner sig i gränssnittet mellan biologi och kemi med en kombination av metabolomik, masspektrometrisk analys av metaboliter i biologiska prover, undersökning av metabola nedbrytningsvägar samt tekniker inom kemisk biologi. Vår forskargrupp söker en motiverad och entusiastisk doktorand med stort driv och forskningsintresse för att stärka de pågående forskningsprojekten som syftar till att upptäcka biomarkörer och förklara mikrobiom-metabolism med hjälp av masspektrometri-baserad metabolomik.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer:


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mera information om behörighetskraven finns https://www.kemi.uu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/.
- För att antas till forskarutbildning i analytisk kemi måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Av dessa ska minst 90 hp från kurser i kemi eller från kurser inom för analytisk kemi relevanta områden. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-inr-analytisk-kemi-20141119.pdf.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra forskare.

Meriterande: Det är önskvärt att du har en masters- eller civilingenjörsexamen i kemi eller motsvarande. Fördjupade kunskaper inom analytisk kemi. Utöver examen är stor erfarenhet av analytisk kemi med dokumenterad kunskap inom minst två av följande områden meriterande: metabolomisk-analys, analys av biologiska prover med masspektrometri, eller bioanalys och kemometri. Sökande bör ha stort intresse för tvärvetenskaplig forskning samt besitta en mycket god samarbetsförmåga.

Din ansökan: Ansökan skall skickas in digitalt, bör vara skriven på engelska och innehålla följande dokument:

1) Personligt brev som innehåller intressen och kunskaper inom forskning, samt en egen reflektion om den senaste utvecklingen inom metabolomik eller masspektrometrisk mikrobiomforskning.

2) CV 

3) Vidimerade kopior av utbildningsbevis och kursbetyg

4) Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).

5) Kopia på examensuppsats, eventuella publikationer eller andra handlingar du vill åberopa.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/">http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildning finns http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/">http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Daniel Globisch (Daniel.globisch@scilifelab.uu.se, telefon: +46 18 471 3635).

Välkommen med din ansökan senast 2021-07-05, UFV-PA 2021/1977.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-08-01 eller efter överenskommelse Visstidsanställning