arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Teknisk Psykologi med inriktning mot klinisk forskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Teknisk psykologi söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Människa och teknik vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Människa och teknik med drygt sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Teknisk psykologi och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Arbetsvetenskap, Industriell design och Produktinnovation. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020. Vid ämnet för Teknisk psykologi forskar och undervisar vi om människans beteende i relation till olika miljöer. Psykologi är ett spännande ämne som kan tillämpas i de flesta situationer där människan är involverad, vilket gör att de forskningsområden som studeras har en stor bredd och alla fyller en viktig funktion för samhället och näringslivet. Som doktorand vid vår avdelning erbjuder vi en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och med framstående universitet världen över.

Ämnesbeskrivning

Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor, beteenden och biologiska och fysiska responser ofta i relation till design och användning av komplexa system samt teknik.

Projektbeskrivning

Inom ramen för denna utlysning kommer du att få arbeta i ett forskarteam med forskningsfrågor som kan beröra människans personlighet, beteende, tankar och biologiska responser. Alla sökanden är välkomna att lämna in ett övergripande projektförslag på doktorandprojekt som bör inbegripa humanstudier med tydlig klinisk ansats och med koppling till teknik.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen; då vanligtvis inom ramen för den utbildning Teknisk psykologi ger. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Under din tid som doktorand hos oss kommer du även att få delta i en forskarskola tillsammans med andra doktorander på avdelningen Människa och Teknik. Under utbildningen ingår således ett antal obligatoriska doktorandkurser där många läses tillsammans med övriga doktorander i forskarskolan.

Doktorandtjänsten är en fyraårig heltidsanställning som innebär utbildning på forskarnivå och avslutas med en doktorsexamen i Teknisk psykologi. Du kommer att ha en individuell studieplan och två till tre handledare.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna kan innebära en del studieresor, konferensresor och företagsbesök vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnesområdets verksamhet.

Kompetens och erfarenhet

Behörig att söka den utlysta tjänsten är den som uppfyller villkoren för grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och av dessa innehar 90hp inom ämnet psykologi, eller som på annat sätt, nationellt eller internationellt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild meriterande för den aktuella tjänsten är avlagd psykologexamen eller som nationellt eller internationellt förvärvat sig motsvarande kunskaper. Erfarenhet av arbete i forskargrupp, datainsamlingar samt deltagande i författande av vetenskapliga artiklar är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Ämnesföreträdare Jessica K. Ljungberg 070-327 12 77, jessica.korning-ljungberg@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920-49 14 80, jorgen.normark@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev (max 1 sida) samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Du ska även bifoga en övergripande projektbeskrivning där du utifrån aktuell forskning, relevant för den utlysta tjänsten, föreslår ett ämnesområde som intresserar dig (ca 2-3 A4 sidor). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5010-2019
Sista ansökningsdag: 10 januari 2020