arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Kvalitetsteknik och logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

- med inriktning mot hållbarhetseffekter av cirkulära affärsmodeller 

Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet består idag av 13 forskningsämnen, inklusive forskningsämnet kvalitetsteknik och logistik. Kvalitetsteknik och logistik etablerades 2018 genom en sammanslagning av ämnena kvalitetsteknik och Industriell logistik.

Ämnesbeskrivning

Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Projektbeskrivning

Detta projekt kommer huvudsakligen att ha fokus på en övergång till affärsmodeller som helt eller delvis baseras på funktionsförsäljning, som teoretiskt ger möjlighet till tillverkning av färre antal fysiska produkter med bibehållen lönsamhet genom att försäljningen även inkluderar tillkommande tjänster. Ett problem är dock att det ofta tas för givet att en övergång till funktionsförsäljning som en del av en cirkulär affärsmodell har positiva miljö- och hållbarhetseffekter, något som saknar forskningsmässig grund. Det finnas en risk att de cirkulära affärsmodeller som lanseras som en del av företagens bidrag till hållbar utveckling har blivit en myt som riskerar att stå i vägen för verklig förbättring med fokus på hållbarhet. Vidare så saknas studier med fokus på sociala hållbarhetsaspekter helt i tidigare forskning inom området.

Arbetsuppgifter

Vi förväntar oss att doktoranden startar projektet med litteraturstudier inom ämnesområdet. Parallellt med litteraturstudierna behöver doktoranden tidigt identifiera lämpliga företag att studera och samarbete med under kommande empiriska studier. Branschfokus kommer inte att vara bestämt i förväg utan det ingår som en första fas i projektet att identifiera och kartlägga lämpliga samarbetsföretag samt bygga ett konsortium med intresserade företag för mer djupgående studier längre fram i projektet. En betydande del av projektet är att genomföra fullskaliga livscykelanalyser av olika tänkbara scenarion som kan utgöra delar av cirkulära affärsmodeller för deltagande företag. Såväl miljöinriktad livscykelanalys (E-LCA) som social livscykelanalys (S-LCA) kommer att användas. Sådana analyser är dock ofta relativt resurs- och tidskrävande och därför ofta inte lämpliga att integreras i företagsinterna processer. I en senare del av projektet kommer därför fokus att ligga på att anpassa metoderna så att företag själv kan använda dem som beslutsstöd vid transformation av affärsmodellen.

Som doktorand kommer du att ingå i en forskarskola inom Industriell ekonomi som har digitalisering och hållbarhet som övergripande teman. Forskarskolan kommer under 2019-2020 att rekrytera cirka 10 doktorander inom olika ämnesområden. Ditt vetenskapliga arbete kommer att ske inom ovan beskrivna ämnesområde. Du kommer också att ansvara för att bygga och underhålla relationer med organisationer utanför universitetet som ingår i forskningsprojektet. Till dina uppgifter hör också att läsa doktorandkurser, genomföra och publicera forskning i internationella forskningstidskrifter, att bidra till och presentera vid internationella konferenser, och eventuellt också egen undervisning.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig till tjänsten krävs avlagd examen på magister, master eller civilingenjörsnivå. Lämplig bakgrund kan vara en civilingenjörs- eller civilekonomexamen med miljö-och hållbarhetsinriktning eller andra relaterade utbildningar. Du har ett starkt intresse av ovanstående problemställningar. Eftersom arbetet är kommunikativt, kräver vi goda kunskaper i engelskt skrivande. Goda kunskaper i svenska är meriterande eftersom du kommer att arbeta tillsammans med svenska organisationer. Samtidigt som tjänsten kräver samarbetsförmåga och kommer att arbeta tillsammans med andra forskare och doktorander i projekt och kurser är det också viktigt att du har ett eget driv och kan arbeta självständigt mot projektmålen. Att vara doktorand innebär att du finner nya lösningar på problem, kan argumentera för olika frågeställningar, klara av att hantera satta tidsramar med ett stort mått av osäkerhet. Detta gör att du behöver vara komfortabel med en sådan situation och att du behöver besitta innovativ förmåga. Arbetets karaktär med många kontakter med olika organisationer gör att social förmåga blir viktig.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Thomas Zobel, 0920-492134, thomas.zobel@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig platsannons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. I ansökan bifogar du ett personligt brev där du reflekterar över projektets tema (ca en till två A4 sidor) samt varför du är lämplig doktorand för detta projekt. CV/meritförteckning, examensbevis (eller resultatintyg) och en uppsats/rapport/ex-jobb eller annan text som du skrivit som visar på din vetenskapliga kompetens ska bifogas.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2020

Referensnummer: 5023-2019