arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Kvalitetsteknik och logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

- med inriktning mot kvalitetsutveckling för robusthet vid snabba förändringar

Forskningsämnet Kvalitetsteknik och logistik söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Industriell ekonomi med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Kvalitetsteknik och logistik med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Entreprenörskap och innovation, Industriell marknadsföring och Redovisning och styrning. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Ämnesbeskrivning

Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Projektbeskrivning

Projektets huvudsakliga mål är att producera en uppsättning metodologier och arbetsmetoder baserade på vetenskapliga grunder som allmänt accepterade filosofiska ståndpunkter, inklusive vikten av hållbar utveckling. Projektet kommer att studera om dagens kvalitetsutveckling fryser fast organisationen på ett sätt som gör att organisationens medlemmar avstår från radikala idéer som kan passa trender och behov, för att istället föredra inkrementella lösningar för att lösa kända behov. Vilka förändringar måste högsta ledningen införa för att hjälpa organisationen att hitta en balans mellan att vara utåtriktat explorativ, våga nya idéer, men som ändå gör att den interna effektiviteten behålls och att slöseri undviks?

Arbetsuppgifter

Doktoranden i detta projekt kommer att delta och senare i projektet leda empiriska undersökningar av nuvarande organisationer och hur de lyckas hantera snabba förändringar. Doktoranden kommer att studera om, och i så fall varför, kvalitetsutveckling är ett hjälpmedel eller ett hinder när snabba förändringar med stora externa krafter kräver att organisationen genomför en snabb omställning. Vilka organisatoriska egenskaper har snabba, smidiga organisationer? Vilka metoder kan och behöver bli delar av kvalitetsutveckling för att stötta snabb förändringstakt utan att robustheten går förlorad? Projektet innefattar litteraturstudier, intervjuer samt enkätundersökningar. En experimentell studie är sannolikt också lämplig. Du kommer att arbeta i ett projekt som kommer att involvera externa kontakter med samarbetspartners både inom privat och inom offentlig sektor. Till dina uppgifter hör också att läsa doktorandkurser, genomföra och publicera forskning i internationella forskningstidskrifter, att bidra till och presentera vid internationella konferenser, och eventuellt också egen undervisning.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig till tjänsten krävs avlagd examen på magister, master eller civilingenjörsnivå. Lämplig bakgrund kan vara en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller andra relaterade utbildningar. Du har ett starkt intresse av ovanstående problemställningar. Eftersom arbetet är kommunikativt, kräver vi goda kunskaper i engelskt skrivande. Goda kunskaper i svenska är meriterande eftersom du kommer att arbeta tillsammans med svenska organisationer. Samtidigt som tjänsten kräver samarbetsförmåga och kommer att arbeta tillsammans med andra forskare och doktorander i projekt och kurser är det också viktigt att du har ett eget driv och kan arbeta självständigt mot projektmålen. Att vara doktorand innebär att du finner nya lösningar på problem, kan argumentera för olika frågeställningar, klara av att hantera satta tidsramar med ett stort mått av osäkerhet. Detta gör att du behöver vara komfortabel med en sådan situation och att du behöver besitta innovativ förmåga. Arbetets karaktär med många kontakter med olika organisationer gör att social förmåga blir viktig.

Eftersom arbetet är kommunikativt, kräver vi goda kunskaper i engelskt skrivande. Svenska kunskaper är inget absolut krav men är en fördel eftersom att studenten kommer att arbeta med svenska organisationer. Vi ser gärna att du kan börja arbeta så snart som möjligt men kan skjuta på projektstart till dess att vi funnit en lämplig kandidat.

Allmänna studieplaner för styrelsen vid fakulteten för vetenskap och teknik, se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Professor och ämnesföreträdare Bjarne Bergquist, 0920-492137, bjarne@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig annons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. I ansökan bifogar du ett personligt brev (max 1 sida) med en forskningsskiss över det tänkta området (max 2 sidor). Forskningsskissen ska tydligt anknyta till forskarskolans tematiska fokusområden. CV/meritförteckning, examensbevis (eller resultatintyg) och en uppsats/rapport/ex-jobb eller annan text som du skrivit som visar på din vetenskapliga kompetens ska bifogas som fulltext i pdf-format.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2020
Referensnummer: 5022-2019