arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Arbetsterapi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

-med inriktning mot utveckling och implementering av digital och social gruppintervention för äldre personer

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Den forskning som bedrivs i arbetsterapi omfattar människor i alla åldrar, barn vuxna och äldre. Forskningen syftar till att främja människors engagemang i vardagsaktiviteter och delaktighet samhällslivet för livslång hälsa. Forskningen inom området äldre tar utgångspunkt i att främja äldre personers hälsa och välbefinnande genom att möjliggöra utförande och engagemang i vardagliga aktiviteter samt skapa förutsättningar för delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär att vara del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i institutionens seminarieverksamhet samt presentera forskningen nationellt och internationellt. Institutionens forskarutbildning bedrivs inom ramen för en hälsovetenskaplig akademi med gemensamma kurser, seminarier och andra aktiviteter tillsammans med forskarstudenter och handledare i andra hälsovetenskapliga ämnen.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs magisterexamen med huvudämne/huvudområde arbetsterapi alternativt magisterexamina i annat närliggande ämne/område, vilket prövas vid antagning till forskarutbildningen. Meriterande för anställningen är erfarenheter av att arbeta som leg. arbetsterapeut med äldre personer. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vid tillsättningen kommer även sökandes personliga egenskaper att beaktas.

Arbetsprov kommer att tillämpas vid rekryteringen för att bedöma lämplighet att genomföra forskarutbildning. Förmågan att syntetisera kunskap utifrån given litteratur samt förmåga att kommunicera i skrift kommer att bedömas via detta arbetsprov. Kvaliteten och inriktningen på magister-/masteruppsats kommer också att ingå i bedömningen.

För ytterligare information se även den allmänna studieplanen: Studie planer för forskarutbildning inom filosofisk fakultet på vår hemsida.

Information

I doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring ingå med högst 20 %. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20 % institutionstjänstgöring). Lön utgår enligt gällande avtal. Du kommer att ha en individuell studieplan och två till tre handledare.
Placeringsort är Luleå, men doktorandstudierna kan innebära en del studieresor och konferensresor vilket ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Som doktorand ges Du även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnesområdets verksamhet.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Anneli Nyman, Biträdande professor, 0920 49 3888, anneli.nyman@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920- 49 1529  kjell.johansson@ltu.se  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset att delta i detta forskningsprojekt samt CV/meritförteckning, referenter,  magister/masteruppsats, kopior av verifierade examensbevis samt arbetsprov. För tillgång och instruktioner gällande arbetsprov kontakta Anneli Nyman

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1445-2021
Sista ansökningsdag: 2021-05-31

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat