arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Husdjursvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen erbjuder en inspirerande forskningsmiljö med studier av metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem. Vi bedriver forskning och undervisning i samarbete med olika institutioner vid SLU och med andra universitet. Den nya strategiska satsningen BLÅ MAT, centrum för framtidens sjömat, har samlat ledande universitet, institut, innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer och företag från hela landet under den gemensamma visionen att göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat. Doktorander vid BLÅ MAT kommer delta i centrumets unga forskarprogram med en handledarkommitté från flera parter i centrumet. Den nu utlysta tjänsten är förlagd till Institutionen för husdjurens utfodring och vård i nära samarbete med Institutionen för biosystem och teknologi. Läs fullständig annons på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Cirkulär produktion från fiskens foder till användning av dess gödsel i odling av växter och mikrober
Är du intresserad av att stärka jordbruks- och vattenbrukssektorerna i Sverige och bidra till att öka möjligheten för en cirkulär matproduktion? Projektet syftar till att förstå hur olika foderråvaror och odlingssystem påverkar fiskens gödsel och hur den fungerar i den lokala växtproduktionen. Forskning visar att bakterierna i vår, såväl som i fiskens, tarm är viktig både för vår och fiskens välmående samtidigt som det påverkar gödselns profil av bioaktiva ämnen. Bioaktiva ämnen finns i all gödsel och bildas av bakterierna i tarmen. Dessa ämnen påverkar växtens celldelning, utveckling av växtens rötter och förmågan till näringsupptag. Projektet siktar på att skapa grundläggande biokemisk och biologisk kunskap om varför stallgödsel och konstgödsel inte är samma sak för växten, även om de innehåller lika mycket näringsämnen. Projektet syftar också till att förstå hur dessa bioaktiva ämnen fungerar på biokemisk och på cellnivå, och hur detta påverkas av att vi ersätter dagens foderråvaror med morgondagens mer uthålliga foderråvaror. Genom att arbetet bedrivs i en multidisciplinär miljö finns möjligheten att kunna sätta projektets syfte och resultat i ett större systemperspektiv.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet kommer att genomföras i samarbete med RISE och Göteborgs universitet och tillsammans med fem andra doktorander inom BLÅ MAT. Arbete med fisk och tarmmikrobiota sker i huvudsak vid SLU Ultuna, växtförsök och biokemisk utvärdering av gödsel sker vid SLU Alnarp. Arbetet inkluderar litteratursökning, försöksplanering, genomförande av försök, provtagning på fisk, hantering av provmaterial samt laborativt arbete. Dessutom ingår att bearbeta och sammanställa data. Undervisning kan förekomma i begränsad omfattning.

Kvalifikationer

Den sökande skall ha erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete. Erfarenhet av mikrobiologiskt och molekylärgenetiskt arbete samt erfarenhet av hydroponisk odling och fisk som försöksdjur är meriterande. Systemperspektivet tillmätts stor vikt i arbetet i samarbetet med övriga doktorander inom de närliggande projekten. Intresse och erfarenhet av att arbeta med kartläggning av miljöaspekter av livsmedelsproduktion eller vattenbruk med ett systemperspektiv, t ex genom Livscykelanalys, är därför meriterande. God förmåga att uttrycka sig väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Vidare är det ett krav att du kan svenska, då delar av projektet kommer att ske nära svenska producenter. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete och personlig lämplighet, liksom god datorvana i Microsoft Office och R eller motsvarande.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering

Uppsala

Försörjningsform

Doktorandanställning 4 år

Tillträde

2021-09-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-05-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat