arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, husdjursvetenskap och ekonomisk vetenskap

 • Ort

  Skara

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 50 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer med flera och vi har ett mycket gott stöd av vår administrativa personal.

Forskning: Institutionen är ansvarig för forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap och djurproduktionssystem.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Ekonomiska effekter av förbättrad djurvälfärd vid slakt av nötboskap och gris
Innehållsbeskrivning:
I projektet, som inkluderar husdjursvetenskap och ekonomisk vetenskap, är målet att A) utveckla en ekonomisk modell för förbättring av djurvälfärd vid slakt, B) kartlägga variation i djurvälfärdsindikatorer vid slakt baserat på information från nationella slaktdatabaser, C) undersöka variation i, och samband mellan djurbeteende, personalens agerande, interaktioner mellan djur och personal, skador på slaktkroppar, köttkvalitet och djurflödet på slakteriet och D) utvärdera de ekonomiska incitamenten för att förbättra djurvälfärd vid slakt genom ekonomisk simulering.

Kvalifikationer:

Du har agronomexamen och/eller masterexamen i husdjursvetenskap med inriktning mot djurvälfärd eller motsvarande kunskap och god kännedom om slakteribranschens villkor och drift. Dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med djurhantering och djurvälfärd på slakteri är ett krav. Med praktisk erfarenhet menas att kunna utföra bedövning, avblodning och efterföljande moment vid slakt för de vanligaste produktionsdjuren.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom till exempel förmåga att leda projekt, förmåga att kommunicera och arbeta såväl självständigt som i grupp, noggrannhet och förmåga att arbeta med flera olika uppgifter samtidigt. Körkort för bil är ett krav. God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av att hålla presentationer och föredrag är meriterande, liksom om examensarbetet har behandlat ämnet djurvälfärd i samband med slakt.

Placering:           
Skara

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning med goda möjligheter till förlängning 4 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-01-27.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anna Wallenbeck, Universitetslektor

018-674504

fornamn.efternamn@slu.se