arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand fram till licentiat i vårdvetenskap inom projekt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  27 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Med fast förankring i våra värdeord nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta är vi en kreativ och global kunskapsmiljö med två integrerade campusområden. Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi, drygt 125 medarbetare, en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar som sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap.

 

Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap


Placeringsort tills vidare: Växjö

Anställningsform: Anställning som doktorand med slutmål licentiatexamen. Anställningen är tidsbegränsad enligt HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Tillträde: enligt överenskommelse


 

 

Arbetsbeskrivning


Aktuellt projekt ingår i ett större forskningsprogram med syftet att öka kunskapen om att bedöma, bli bedömd och vårda i samband med psykisk ohälsa med utgångspunkt från olika yrkesutövare, patienter och närstående i den akuta vårdkedjan. Det övergripande syftet är att generera kunskap om poliser i ingripande verksamhets insatser i uppdrag som relaterar till lagen om psykiatrisk tvångsvård. Doktoranden kommer att få arbeta med ett multidisciplinärt team av forskare och doktorander i nära samarbete med Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) och Centrum för polisforskning och utveckling (CPU). Licentiatuppsatsen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till licentiatexamen motsvarande två års heltidsstudier.

 

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan licentiatexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.

 

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 

Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå erfordras:
 • Godkända kurser om 90 högskolepoäng eller motsvarande i ämnet vårdvetenskap eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå i vårdvetenskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Utöver grundläggande och särskild behörighet är följande dokumenterade erfarenhet eller utbildning särskilt meriterande:
 • Goda teoretiska kunskaper inom psykiatrisk akutsjukvård och vårdvetenskap.
 • Erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård.
 • Erfarenhet från pedagogisk verksamhet inriktad mot psykiatrisk vård.
 • Fördjupade kunskaper om polisens roll i samband med psykiatrisk tvångsvård.
 • Erfarenhet från författarskap av vetenskapliga publikationer.
 

Övriga bedömningsgrunder

 • Möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.
 • Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.
 

Bedömnings- och urvalskriterier
 • Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i hälsovetenskap, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/halsovetenskap/
 

 

 

För ytterligare information kontakta:


Prefekt Per Enarsson, 0480- 44 60 63, per.enarsson@lnu.se    

Projektansvarig: Mats Holmberg, Docent, mats.holmberg@lnu.se 0720 -85 60 28

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46 480 446 078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 27 mars!

Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant publikation såsom uppsats eller artikel, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Som sökanden behöver du inte bifoga ett förslag till licentiatuppsatsplan inom aktuellt forskningsområde, då det är inom ett befintligt projekt.

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Enligt lönetrappa

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat