arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand fram till doktorsexamen vid avdelningen för Tunnfilmsfysik

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand fram till doktorsexamen vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
med placering vid avdelningen för Tunnfilmsfysik.

Arbetsuppgifter

Som doktorand i det här projektet får du arbeta i en världsledande gruppering kring tillämpningsinspirerad grundforskning inom tunnfilmsfysik, särskilt hårda keramiska ytbeläggningar. Din forskning kommer att fokusera på mekaniska egenskaper och studier av relaterade deformationsmekanismer för nästa generations funktionella ytbeläggningar. Du kommer att använda sk. magnetronsputtring för beläggningar och studera tillväxtdynamiken och in-situ tillväxtegenskaper. I projektet ingår processutveckling, plasmaanalys, samt syntes och karakterisering av tunna filmer.
Det handlar om att styra och förstå ytbeläggningarnas uppbyggnad och egenskaper på atom och nanometernivå. Materialvetenskap är i grunden tvärvetenskapligt, vilket innebär nära samverkan med teoretiker och forskare vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. Vårt nära samarbete med industri ger en extra möjlighet för dig som inte vill stanna i akademin efter avhandlingsarbetet.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Kvalifikationer

Sökanden bör ha en magisterexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande i fysik, kemi, eller materialvetenskap. Dokumenterad erfarenhet av experimentella studier relaterade till materialsyntes och materialkarakterisering är fördelaktigt.

Då forskningen sker i en internationell miljö är goda kunskaper i engelska ett krav.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

15 juni 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 mars 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Naureen Ghafoor, Universitetslektor

+46 13 28 89 33

naureen.ghafoor@liu.se