arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, forskarutbildningsämnet teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  6 juni

Om jobbet

Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik  vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, biometri (statistik och matematik med tillämpning i biologiska system) samt automation.

Klimateffekter av försörjningssystem för biomassa baserade på snabbväxande lövträd
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska studera hur klimatpåverkan från träbaserade produkter påverkas av en ökad odling av snabbväxande lövträd, samt hur klimateffekten kan bli så fördelaktig som möjligt genom olika åtgärder.

För att bedöma den totala klimatpåverkan av en skogsbaserad produktionskedja krävs ett systemperspektiv där hänsyn tas till förändringar i skogens kollager, tillfällig kolinlagring i träprodukter, värdekedjans utsläpp samt undvikna utsläpp genom substitution. Tidsdynamisk Livscykelanalys (LCA) kommer att vara den grundläggande metodiken i arbetet. Projektet är en del av verksamheten i kompetenscentrat ”TREES FOR ME”. 

Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) vid SLU erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi har mycket omfattande och erkänd kompetens när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys (LCA). Denna forskargrupp omfattar idag minst 35 personer.  Institutionen och de involverade forskarna har även mycket  omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.

Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin. ”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.

Arbetsuppgifter: Tjänsten avser en anställning som forskarstuderande med sikte på doktorsexamen. Forskarutbildningen planeras att omfatta ca 4 års nettostudietid.

Kvalifikationer:

Sökande bör vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en MSc examen. Lämplig examen är Jägmästare, Agronom, Civilingenjör eller motsvarande. Kunskaper om jord- och skogsbruk, biobaserade produkter och energi, livscykelanalys (LCA) samt modellering är meriterande, men vi tror att du kan komplettera med kunskap inom något av dessa områden om du inte har den från början. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat