arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand företagsekonomi Sundsvall

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. 

Den utlysta anställningen knyter an till civilekonomprogrammets fördjupningsinriktningar och i bred bemärkelse ska licentiandprojektet vara kopplat till områdena marknadsföring & affärsutveckling eller redovisning & finansiering. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren.

För anställningen är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Anställningen förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Av stor vikt är att den forskarstuderande kan bidra till den verksamhet som bedrivs inom företagsekonomiämnet, även inom utbildning och administration, och till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (på max fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning och tillträde: Heltid under två och ett halvt år. Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse. 

Stationeringsort: Sundsvall 

Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen (högst två A4-sidor) och dels den ovan nämnda projektskissen (på max fyra A4-sidor).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-30

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.  Visstidsanställning