arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, en eller flera, i datalingvistik

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i applicerandet av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP kommer också att ägna sig åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se clasp.gu.se

Ämne


Datalingvistik

Arbetsuppgifter


Doktoranden skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och avhandlingsskrivande. Doktoranden får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning. 

Tjänsten finansieras delvis genom ett forskningsanslag från VR. Den sökande förväntas således skriva sin doktorsavhandling inom något av CLASP:s kärnområden, och forskningen bör rymmas inom ramarna för CLASP:s forskningsprogram. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik utifrån idéer från följande forskningsområden:
 • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
 • Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
 • Teorembevisning och Bayesian Reasoning
 • Formella modeller för dialog och språklig interaktion
 • Kombinationer av logiska metoder och maskininlärning
 • Modeller som kombinerar språk och perception
Sökande med intressen i dessa eller besläktade områden uppmuntras att ansöka. Doktoranden förväntas även delta i institutionens aktiviteter, såsom arbetsmöten, seminarier och interna konferenser.

 

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i datalingvistik krävs dessutom följande:
 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi eller språkvetenskaplig databehandling), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.

eller

 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 2 (lingvistik eller kognitionsvetenskap), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi, eller språkvetenskaplig databehandling) eller ämnesområde 3 (datavetenskap, logik eller matematik) eller motsvarande kunskaper.

eller

 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområde 3 (datavetenskap, logik eller matematik), varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnesområde 1 (datalingvistik, språkteknologi eller språkvetenskaplig databehandling) eller ämnesområde 2 (lingvistik eller kognitionsvetenskap), eller motsvarande kunskaper.
 

Sådana kunskaper i engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner

 

 

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.