arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand Blyfria perovskiter för optoelektroniska tillämpningar

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand Blyfria perovskiter för optoelektroniska tillämpningar
med placering vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM)

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att fokusera på framtagning och avancerad karakterisering utav blyfria perovskiter för optoelektroniska tillämpningar.

Blybaserade metall-halid-perovskiter har visat sig vara lovande halvledande material för flera tillämpningar (solceller, ljusdioder, detektorer och lasrar) som ett resultat av deras överlägsna optoelektroniska egenskaper. Emellertid utgör toxiciteten hos bly i dessa perovskiter en allvarlig fråga som kan vara ett hinder för tilltänkta praktiska tillämpningar. Därför är vi motiverade att utveckla blyfria perovskiter. Blyfria perovskiter är en stor materialfamilj med stor strukturell och funktionell variation och utgör en lovande materialplattform som passar utmärkt för en rad optiska, elektriska, magnetrelaterade applikationer.

Gruppen ledd utav Dr. Feng Gao, finansierad av ERC Start Grant, är en ung och snabbt växande forskningsgrupp. Gruppen fokuserar på energimaterial producerade från lösning, i huvudsak halvledande perovskiter och organiska halvedare. För de senaste framstegen inom blyfria perovskiter, se vår reviewartikel i Advanced Materials.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Den sökande måste ha avslutat eller snart ha avslutat en masterexamen eller motsvarande inom fysik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande. Det är en fördel att ha tidigare experimentell erfarenhet av vad som beskrivs under arbetsuppgifter ovan, gärna relaterat till materialutveckling och/eller spektroskopi.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Tidigast 1 oktober 2019.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 september 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Feng Gao, Universitetslektor

+46 13 28 68 82

feng.gao@liu.se