arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, biomedicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  21 maj

Om jobbet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, parasitologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi.

Antibiotikaresistens hos zoonotiska agens - en utmaning för stadsnära småskalig djurproduktion
(eng. Antimicrobial resistance in zoonotic pathogens – a challenge for urban small holder
livestock production system)

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en forskarstudent i ämnet biomedicinsk vetenskap med inriktning på bakteriologi och livsmedelssäkerhet. Syftet med projektet är att bidra med kunskap för att på sikt minska spridning av antibiotikaresistenta bakterier mellan djur och människa inom djurhållning i låginkomstländer, med fokus på fjäderfäproduktion i stadsnära områden i Uganda. Ytterligare ett syfte är att bidra till minskad spridning av livsmedelsburna Campylobacter i stadsnära kycklingproduktion.

I projektet kommer vi generera ny kunskap avseende Campylobacter och vilka olika underarter och sekvenstyper som förekommer i urban kycklingproduktion i Uganda, samt antibiotikaresistensmönster. Vi kommer även undersöka drivkrafter och kunskaper för spridning av zoonotiska infektioner. Projektet kommer även bidra med ny kunskap kring antibiotikaanvändning i urban fjäderfäproduktion. 

Arbetsuppgifter


Projektet omfattar planering och genomförande av forskningsstudier, inklusive fältarbete i Uganda, bakteriologiska, molekylärbiologiska och epidemiologiska analyser, samt publicerande av vetenskapliga data. I de bakteriologiska och molekylärbiologiska studierna ingår bland annat provtagning, odling av bakterier samt analyser avseende antibiotikaresistens och klonal diversitet. De epidemiologiska studierna omfattar bland annat riskfaktorer, kunskaper och attityder kring spridning av antibiotikaresistenta bakterier och användning av antibiotika. Projektet bedrivs i nära samarbete med Makerere University i Kampala, Uganda.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha veterinärlegitimation och ha goda kunskaper i engelska. Vi kommer fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Goda kunskaper i att kommunicera engelska skriftligt och i tal är viktigt. Erfarenhet av laboratoriearbete och/eller självständigt arbete i annat land är meriterande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-05-21.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat