arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  6 april

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
Undersökning av ympbildning i växter

Institutionen för Växtbiologi söker en doktorand med placering i Uppsala för att undersöka mekanismerna bakom växternas ympbildning. Trots att ympning är en allmänt använd teknik inom trädgårdsodling för att förbättra avkastningen och införa motståndskraft mot sjukdomar har vi begränsad kunskap om ympning och varför man e!ektivt kan ympa visa växter men inte andra.

Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. På institutionen för växtbiologi bedriver vi huvudsakligen forskning som berör växter, men även olika former av växtpatogena organismer och utnyttjande av modellorganismer ingår i arbetet. De arter vi arbetar med på institutionen är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, vete m.fl. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö vid Biocentrum, SLU och inom Linnecentrum samt samarbetar med SciLife Laboratory, vad gäller olika typer av genom-analyser och bioinformatik

Forskningsmiljö:

Doktorandanställningen finansieras av ett startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) och den antagna doktoranden kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp (https://melnyklab.com/) för en period om fyra år. Institutionen har sin verksamhet i det nybyggda Biocentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad som ligger nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Arlanda flygplats (20 minuter med tåg).

Innehållsbeskrivning:

Syftet med doktorand-projektet är att bygga vidare på de senaste upptäckter som gjorts kring ympning (Melnyk et al 2015. Current Biology 25 (10):1306-1318; Melnyk et al 2018. PNAS 115(10): E2447-E2456) och tillämpa dessa upptäckter för att bättre förstå varför ympning misslyckas, en process som kallas inkompabilitet. Projektet kommer att jämförba olika transkriptom och genom för att identifiera gener som kan användas för att förbättra ympbildning. Projektet kommer att omfatta flera internationella samarbeten och kommer att fokusera på att förstå betydelsen av själv/ickesjälvigenkänning, vävnadsregeneration och stressreaktioner för att bättre förstå hur växter ympas.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en högskoleexamnen inom växtutvecklingsbiologi, växtgenetik eller växtbiologi. Tidigare arbete med genetik, Arabidopsis thaliana, parasitiska växter, transkriptom analyser, bioinformatik analyser, mikroskopi och molekylärbiologi är meriterande liksom erfarenhet av tekniker som kräver mikromanipulering, såsom vävnadsodling, ympning, växtinfektionsanalyser eller meristemdissektion.

Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:

1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-06.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat