arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  23 december

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Martinez forskargrupp vid institutionen för växtbiologi. Institutionen har ungefär 90 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/kluster/biocentrum1/), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (www.lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet. För mer information gå till webbsidan: https://germanmartinezgroup.wordpress.com/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

RNA-reglering under växtreproduktion
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet kommer att fokusera på den transkriptomiska omprogrammeringen av växtgenom (Arabidopsis thaliana och andra modellsystem) under reproduktion för att utnyttja denna kunskap för att generera verktyg för växtförädling. Projektet kommer att kräva både laborativt arbete och bioinformatiska analyser av sekvenseringsdata.

Kvalifikationer:

Vi söker en person med en magisterexamen i biologi/molekylärbiologi/genetik med tonvikt på växtmolekylärbiologi, växtfysiologi, utvecklingsbiologi eller bioinformatik. Goda kunskaper i molekylärbiologiska analystekniker är meriterande. Förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete samt att arbeta inom ramen för en forskargrupp, samt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav, eftersom engelska är vardagsspråket i forskargruppen. Urvalet kommer att baseras på skriftlig ansökan, CV, examensarbete/examensarbete, personliga referenser, goda kunskaper i engelska och en intervju.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-01-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat