arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Doktoranden kommer att arbeta på Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU i Umeå och ingå i en stark forskningsmiljö som arbetar med restaureringsekologiska frågeställningar, både genom fältinventeringar och storskaliga fältförsök (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/restaureringsekologi/). Vid institutionen erbjuder vi en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i frågor kring bevarande och restaurering av biologisk mångfald, fiskbiologi, molekylär ekologi, viltekologi (smågnagare, rovdjur och klövvilt) och zoonoser. Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Skogsbruk med många mål – Kan man kombinera biobränsleskörd med bevarande av biologisk mångfald?
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand till ett unikt projekt som handlar om att kombinera uttag av biomassa för bland annat biobränsleanvändning med aktiva naturvårdsåtgärder i gallringsskogar. Under de senaste decennierna har man forskat på hur åtgärder som utförs i samband med slutavverkning påverkar biologisk mångfald, men i detta projekt kommer du att få arbeta med frågor kring biologisk mångfald och skogsbruk i gallringsskogar – något som det än så länge inte forskats lika mycket på. Gallringsmogna skogar täcker en mycket stor areal av det svenska skogslandskapet vilket gör att detta forskningsprojekt kommer att bidra till att fylla en viktig kunskapslucka i skogsforskningen. Målsättningen med projektet är bland annat att undersöka effekter av alternativa gallringsmetoder på biologisk mångfald (framförallt lavar och insekter).

Vi söker en välutbildad och motiverad doktorandkandidat med ett intresse för restaureringsekologi och bevarandebiologi. Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och utföra fältarbete/datainsamling, statistiska analyser, sammanställning och syntes av existerande kunskap och vetenskapligt skrivande. Doktoranden förväntas arbeta både självständigt och som en del i en större forskargrupp. Inom ramen för projektet finns möjlighet att arbeta med fältdata på arter, men även fjärranalysdata från laserskanningar av skogsområden.

Kvalifikationer:

Sökande bör ha en magisterexamen (M.Sc.) i biologi, skogsvetenskap eller motsvarande. Goda kunskaper i skogsekologi, fjärranalys och stor erfarenhet av fältarbete är meriterande. Sökande bör ha goda kunskaper i statistik (helst med mjukvaran R) och erfarenhet av ArcGIS (eller motsvarande GIS-program). Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta, arbeta självständigt, hög grad av motivation liksom intresse för arter samt förmåga att arbeta både i fält och laboratorium kommer att beaktas. Innehavaren skall ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Sökande bör ha körkort.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand i 4 år.

Tillträde:

Tillträde under våren 2020 enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat