arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Institutionen för akvatiska resurser

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbetånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresurser!

Leder global uppvärmning till evolution hos fisk, och hur fiskar vi då hållbart?
Innehållsbeskrivning:
Fisket behöver anpassas till den globala uppvärmningen så att det blir hållbart, men vi saknar idag grundläggande kunskap för detta: leder högre vattentemperaturer orsakade av klimatförändringarna till evolutionära anpassningar hos fisk, och i så fall hur? Syftet med det här doktorandprojektet är att studera hur varmare vatten och fiske tillsammans orsakar evolutionära förändringar i fisk, ekologiska följder av detta, och hur fiske ska bedrivas för att vara hållbart i ett varmare klimat.

För att studera detta kommer du göra fältexperiment på fisk under uppvärmning, genetiska analyser av arkiverat material från fisk från historiska samlingar och ny insamling, samt använda matematiska modeller av ekoevolutionär dynamik hos fisk och deras byten för att analysera hur de påverkas av uppvärmning och fiske.

Du kommer att ingå vår grupp som arbetar med fisksamhällens och näringsvävars dynamik och hur de förändras till följd av klimatförändring, fiske och annan mänsklig påverkan (www.slu.se/fishinfoodwebs). Du kommer också bedriva din forskning och forskarutbildning inom vår forskargrupps internationella nätverk med möjligheter till forskningsvistelser vid andra universitet.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad och entusiastisk person med goda förmågor i kvantitativ ekologi eller genomik. Sökande ska ha en mastersexamen i ekologi, zooekologi, akvatisk ekologi, limnologi, marinekologi, bioinformatik, teoretisk ekologi, tillämpad matematik eller liknande inriktning. Du ska ha ett genuint intresse för forskning och för att lära dig att forska.

Goda kunskaper i ekologi och kvantitativa analyser av populations- eller samhällsdynamik, evolutionär dynamik eller kvantitativ genetik är ett krav, och dokumenterad erfarenhet av sådana analyser är önskvärt. Expertis inom dynamisk populations- eller ekoevolutionär modellering, eller inom bioinformatik, är en fördel. Expertis i populationsgenetik eller populations- och samhällsekologi är meriterande. Färdigheter i analyser av sekvenseringsdata samt färdigheter och erfarenheter av biologiskt laboratoriearbete är också meriterande.

Uppvisat självständigt vetenskapligt arbete, erfarenhet av att arbeta i forskargrupper, och färdigheter i matematik, R- eller Matlab-programmering är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, såsom nyfikenhet, ansvarstagande, och förmåga att arbeta i grupp så väl som självständigt, samt personlig lämplighet för utbildnings- och forskningsuppgifterna. Du pratar och skriver flytande engelska (ett krav).

Placering:           
Öregrund

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Före mitten av juni 2020 (eller enligt överenskommelse).

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensbevis och kursförteckning; examensarbete; minst två personliga referenser (med namn, relation till sökande, mejladress och telefonnummer); tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat