arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Institutionen för akvatiska resurser

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.
Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresurser!

Innehållsbeskrivning:

Kärnkraft kan ses som ett sätt att producera energi utan att släppa ut koldioxid. Men driften leder till utsläpp av radioaktiva ämnen (radionuklider), som riskeras släppas ut i stora mängder vid en olycka i en reaktor eller under transport av kärnkraftsavfall. Radionuklider tas upp av organismer och kan ansamlas i fisk. Hur de tas upp och ackumuleras i fisk beror på vad fisken äter och hur födoväven ser ut. Den globala uppvärmningen påverkar emellertid sammansättning i havens födovävar och vem som äter vad. Syftet med det här doktorandprojektet är att studera hur utsläpp av radionuklider från kärnkraftverk ansamlas i fisk, och hur detta varierar mellan födovävar i Östersjön och på grund av global uppvärmning.

För att studera detta kommer du göra fältinsamlingar av fisk runt Östersjön, analysera strukturen på födovävar och koncentrationer av radionuklider från dina prover och från arkiverade prover från fisk från experimentell uppvärmning av ett helt kustekosystem, samt använda dynamiska födovävsmodeller för att simulera bioackumulation i fisk och utveckla scenarioanalyser för att studera hur ackumulering av radionuklider (från drift och olyckor) i fisk påverkas av global uppvärmning.

Du kommer att ingå i vår grupp som arbetar med fisksamhällens och näringsvävars dynamik och hur de förändras till följd av klimatförändring, fiske och annan mänsklig påverkan (www.slu.se/fishinfoodwebs). Du kommer också bedriva din forskning och forskarutbildning inom vår forskargrupps internationella nätverk med möjligheter till forskningsvistelser vid andra universitet.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person med goda förmågor i kvantitativ ekologi. Sökande skall ha en mastersexamen i ekologi, zooekologi, akvatisk ekologi, limnologi, marinekologi, teoretisk ekologi, tillämpad matematik eller liknande inriktning. Du skall ha ett genuint intresse för forskning och för att lära dig att forska.

Goda kunskaper i ekologi och kvantitativa analyser av populations- eller samhällsdynamik är ett krav, och dokumenterad erfarenhet av sådana analyser är önskvärt. Expertis inom dynamisk populations- eller födovävsmodellering är en fördel. Färdigheter och erfarenhet av akvatiskt fältarbete med fisk och erfarenheter av biologiskt laboratoriearbete är också meriterande. Uppvisat självständigt vetenskapligt arbete, erfarenhet av att arbeta i forskargrupper, och färdigheter i matematik, R- eller Matlab-programmering är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, såsom nyfikenhet, ansvarstagande, och förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt, samt personlig lämplighet för utbildnings- och forskningsuppgifterna. Du pratar och skriver flytande engelska (ett krav).

Placering:           
Uppsala/Öregrund

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Före januari 2022 (eller enligt överenskommelse)

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensbevis med kursförteckning; examensarbete; minst två personliga referenser (med namn, relation till sökande, emejl och telefonnummer); tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand (4 års utbildning). Ej specificerat