arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi - Växtpatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 september

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som doktorand i biologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Svartpricksjuka är en mycket allvarlig sjukdom på vete som kan orsaka stora skördeförluster. Behandling med kemiska växtskyddsmedel riskerar att leda till utveckling av resistens hos skadesvampen, vilket minskar framtida möjligheter till ett effektivt växtskydd. Biologisk bekämpning av svartpricksjuka samt förädling av vetesorter med låg mottaglighet för sjukdomen är möjliga alternativ till användningen av kemiska växtskyddsmedel. Fokus för detta forskningsprojekt är att studera möjligheten att använda biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete, samt att undersöka skillnader i effektivitet mellan vetesorter. Ett annat mål är att utveckla genetiska markörer som kan användas inom förädling av nya vetesorter som är kompatibla med biologisk bekämpning.

Som doktorand blir du del av en grupp bestående av forskare, post-doktorer och doktorander vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi) samt forskarskolan Organismbiologi (https://www.slu.se/en/graduate-schools/organism-biology). Projektet sker i samarbete med Institutionen för Växtskyddsbiologi, Institutionen för Växtförädling samt företaget Lantmännen. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en magisterexamen (eller motsvarande) i inom biologi, hortikultur eller agronomi, med tonvikt på växtpatologi, växtförädling, mykologi, mikrobiologi, molekylärbiologi eller liknande ämnen. Dokumenterad förmåga att hantera ett laborativt forskningsprojekt krävs. Goda kunskaper i talad och skriftlig Engelska är ett krav.

Dokumenterad laborativ erfarenhet av mykologi, växtpatologi, bioinformatik och molekylärbiologiska metoder är en tillgång. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga, en god arbetsmoral, vara en lagspelare och arbeta väl i en stark forskningsmiljö.

Ett CV (max 3 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) skall innehålla följande delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsintressen, utmärkelser, publikationer, presentationer vid konferenser, undervisningserfarenhet, erfarenhet av fältarbete, erfarenhet av laborativt arbete, mjukvaru- och datorkunskaper, språk och kontaktuppgifter till två personliga referenser.

Ett personligt brev (max 2 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) som beskriver kandidatens lämplighet och intresse för doktorandprojekt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-10-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat