arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Biologi - Växtpatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 november

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som doktorand i biologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Resistensförädling av ärt för ökad motståndskraft mot ärtrotröta
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om resistensförädling av växter. Ärt odlas i Sverige både för mänsklig konsumtion och som foder. Ärt bör dock inte odlas på samma fält oftare än vart sjätte till åttonde år på grund av risken för ärtrotröta, vilket ger en kraftig inskränkning på den totala produktionskapaciteten. Ärtrotröta orsakas främst av algsvampar som bildar mycket långlivade vilsporer i jorden. Det finns för närvarande inga kommersiella ärtsorter med resistens mot sjukdomen, och kemisk bekämpning är ej möjlig ens inom konventionell odling. Fokus för detta forskningsprojekt är att studera populationsbiologin hos patogenerna som orsakar ärtrotröta och deras interaktioner med ärt. Ett annat mål är att utveckla genetiska markörer som kan användas inom förädlingsprocessen.

Som doktorand blir du del av en grupp bestående av forskare, post-doktorer och doktorander vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/) samt forskarskolan Organismbiologi (https://www.slu.se/en/graduate-schools/organism-biology/). Projektet sker i samarbete med företaget Findus Sverige AB. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en magisterexamen (eller motsvarande) i inom biologi, hortikultur eller agronomi, med tonvikt på växtpatologi, växtförädling, mykologi, mikrobiologi, molekylärbiologi eller liknande ämnen. Dokumenterad förmåga att hantera ett laborativt forskningsprojekt krävs. Goda kunskaper i talad och skriftlig Engelska är ett krav.

Dokumenterad laborativ erfarenhet av mykologi, växtpatologi och molekylärbiologiska metoder är en tillgång. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga, en god arbetsmoral, vara en lagspelare och arbeta väl i en stark forskningsmiljö.

Urval bland behöriga sökande kommer att baseras på insänt material inkluderande meritförteckning, personligt brev, examensarbete och övriga publikationer. Lämpliga kandidater blir kallade till intervju.

Ett CV (max 3 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) skall innehålla följande delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsintressen, utmärkelser, publikationer, presentationer vid konferenser, undervisningserfarenhet, erfarenhet av fältarbete, erfarenhet av laborativt arbete, mjukvaru- och datorkunskaper, språk och kontaktuppgifter till två personliga referenser.

Ett personligt brev (max 2 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) som beskriver kandidatens lämplighet och intresse för doktorandprojekt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-11-13.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.