arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, antimikrobiell resistens

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap i samverkan med Institutionen för Husdjursgenetik
Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap bedriver forskning inom infektionsbiologi, antimikrobiell resistens, livsmedelssäkerhet, risksubstanser, läkemedel och miljö samt sjukdomars orsak, utveckling och kontroll.

Institutionen för Husdjursgenetik bedriver forskning inom tillämpad husdjursgenetik, molekylär genetik, kvantitativ genetik och bioinformatik.  

Doktorand till projekt om antibiotikaresistensdynamik 
Den dynamik som driver antimikrobiell resistens (AMR) på makro- och mikro nivå är till stor del okänd. Miljöer med livsmedelsproducerande djur utgör en viktig grogrund för resistensutveckling. I projektet kommer prover tas från miljön på grisproducerande gårdar i Sverige. Proverna kommer analyseras med metagenomik och bioinformatik. Riskfaktorer och miljödata som kan påverka uppkomst och spridning av AMR kommer samlas in. Statistiska metoder kommer sedan användas för att analysera datan. Du kommer undersöka hur resistensen ser ut på gårdarna, hur den förändras över tid, och samtidigt se om vi kan koppla förekomst av antibiotikaresistens till olika riskfaktorer på besättningsnivå eller i miljön. 

Du kommer arbeta inom en tvärvetenskaplig forskargrupp med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm.

Denna position är knuten till Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: www.uac.uu.se. 

Kvalifikationer:

Du ska ha en mastersexamen inom relevant område exempelvis biologi. Erfarenhet av att arbeta i labb samt kunskap om metagenomik och nästa generations sekvensering (NGS) är ett krav liksom vana att arbeta i Linux eller Unix-miljö. Du kommer att arbeta inom en tvärvetenskaplig forskargrupp och därför är goda kunskaper i engelska ett krav. Du ska vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys, god problemlösningsförmåga samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Tidigare erfarenheter av arbete med bioinformatik, programmeringsfärdigheter och studier av antimikrobiell resistens är meriterande för anställningen, liksom praktisk erfarenhet av att utveckla arbetsflöden för analyser i metagenomik och analyser av metagenomisk data. 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

1 September 2021. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-06-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat