arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand analytisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Forskargruppen Analytisk kemi består i dagsläget av tre seniora forskare med en gedigen erfarenhet inom analys av mark och vatten i skogliga ekosystem.

Man är även inblandade i studier av de fiberbankar som återfinns utmed Västernorrlands kust samt i projekt som siktar på att ta tillvara restflöden från skogsindustrin och omvandla dessa till gröna produkter såsom fiskfoder.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar egen forskarutbildning (80-90 %) samt undervisning och administrativt arbete (10-20 %). Forskningsprojektet kommer att fokusera på kemisk analys av metaller och organiska föreningar med tekniker som LC-MS, LC-ICP-MS och ICP-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå, liksom odlingsförsök med mikroorganismer samt arbete i fält.

Behörighet och bedömningsgrund

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör har en god teoretisk bakgrund inom analytisk kemi och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Praktisk erfarenhet av analys med LC och ICP, gärna i kombination med masspektrometrisk detektion, är meriterande. Kunskap om provupparbetning av olika typer av miljöprover, såsom jord, sediment och markvatten, ses också som meriterande, liksom kunskap inom livsmedelsanalys och mikrobiologi.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. Den sökande skall även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och med fördel även på svenska.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen (observera att tid för undervisning/administration tillkommer).

Tillträde 2021-04-05 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund (010-1428909, mailto:dan.bylund@miun.se).
Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-04-05 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning