arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (2 år) i forskarutbildningsämnet teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Insitutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.

Miljösystemanalys av biokol

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en forskarstuderande som kan jobba med att beräkna och analysera miljöeffekterna av att producera och använda biokol i ett livscykelperspektiv.

Det finns ett växande intresse för biokol på grund av dess möjligheter att lagra kol och därmed minska växthusgaserna i atmosfären. Biokol som produkt har många användningsområden, bland annat som jordförbättring och vattenfilter. Vid användningen påverkas flödena av ämnen såsom kväve och fosfor, vilket påverkar miljön på olika sätt. Vid produktion av biokol frigörs energi och det blir därmed en påverkan på energisystemet. En bedömning av hållbarheten hos biokolsystem behöver ta hänsyn till klimateffekten och andra miljöaspekter. Olika samhällsaktörer efterfrågar information om biokols miljöeffekter och resursanvändning, för att stödja beslutsfattande.

I projektet ingår att med ett livscykelperspektiv analysera hur produktion och användning av biokol påverkar miljön, särskilt klimatet. Projektet genomförs i en forskningsmiljö med flera andra biokolprojekt i Sverige och utomlands. Tjänsten avser en anställning som forskarstuderande med sikte på licentiatexamen i forskarutbildningsämnet teknologi. Ämnesområdet för forskarstudierna omfattar kvantifiering av effekter på miljön från system där biokol produceras och används.

Kvalifikationer:

Examen på avancerad nivå inom teknologi eller naturvetenskap med inriktning mot energi eller miljö. Kunskaper inom livscykelanalys, programmering, vattenrening, jordbruk, GIS eller bioenergi är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 2 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Doktorand under två år. Ej specificerat