arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Odontologisk vetenskap

 • Yrkesroll

  Tandläkare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 oktober

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Aktuell doktorandtjänst är placerad vid Sektion 4. Denna sektion omfattar ämnena Odontologisk röntgendiagnostik, Oral diagnostik, Oral hälsa, Ortodonti, Pedodonti och Samhällsodontologi. I sektionen ingår även HTA-O och WHO CAPP

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Verksamhetstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1–7.

Aktuell doktorandtjänst är knuten till ett avhandlingsarbete om oral hälsa som också har kopplingar till tobaksbruk och allmänhälsa. Forskarutbildningen kommer att ha en tydlig inriktning mot kvantitativa epidemiologiska metoder och det kommer att ges övning i att bygga upp en databas och i att hantera och validera stora datamängder.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF7 kap 39 §).

Särskild behörighet

Sökande ska ha avlagt tandläkarexamen och ha svensk tandläkarlegitimation. Sökanden ska ha ett genuint intresse för forskning, utveckling och pedagogik och vara intresserad av att arbeta inom en fakultet. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, nyfikenhet och förmåga att bidra till en god forskningsmiljö. Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.

Särskilt meriterande är att ha fördjupade kunskaper inom fysiologi och biomedicin och att ha erfarenhet av forskning.

Bedömningsgrunder

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Bedömningen tar också hänsyn till den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga.

Upplysningar

Docent/Sektionschef Bengt Götrick, bengt.gotrick@mau.se, tel 040-665 84 27.
Lektor/studierektor för utbildning på forskarnivå, Sofia Petrén, sofia.petren@mau.se, tel 040-665 84 74.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-10-30.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt CV inkl ett personligt brev
 • Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
 • Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen är en heltidsanställning och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Lönesättningen sker efter lokalt löneavtal för doktorander. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se , tel 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Tandläkare

Lön

Lönesättningen sker efter lokalt löneavtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat