arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Sekundära material från vedbaserade restströmmar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  5 juli

Om jobbet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Bakgrund och mål:

Industrier för möbeltillverkning och inom konstruktion bidrar indirekt till stora mängder av vedbaserade restströmmar inom EU. Årligen kasseras det t.ex. miljontals ton av möbler från företag och hushåll som till stor del bara hamnar på ”soptippar”. Konstruktions- och rivningsbranchen står tillsammans för ca 25-30% av alla vedbaserade rester i EU. En del av att uppnå en bioekonomi är att minimera restströmmar som inte nyttjas i värdekedjor. I dagsläget nyttjas dessa rester till låg grad och den verksamhet som bedrivs består av att sönderdela materialen för produktion av fiberskivor. En fortsatt expansion att nyttja dessa restmaterial ligger helt i linje med EU mål för att uppnå ett hållbar samhällsekonomi 2050. Förutsättningarna för att nå detta mål är beroende av en fortsatt utveckling av ekonomiskt och miljömässigt hållbara metoder för nyttjande av lågvärdiga restmaterial.

Arbetsbeskrivning:

Doktorandtjänsten består av grundläggande studier på termo-hydro-mekaniska processteknologier för att extrahera sekundära material från restströmmar av träskivor, som sedan modifieras till värdefulla kompositprodukter i två fraktioneringssteg: återanvändning av fibrer samt användning av fina partiklar. Fokus kommer vara på dessa materials kvalitet för olika applikationer/produkter och hur processer kan optimeras. Design av experiment och processoptimering kommer genomföras genom datorstödda statistiska metoder, ”Machine Learning”.  I arbetet ingår  att samarbeta med både tillverkande- och återvinningsindustrier. Tjänsten kombinerar inlärning av ny kunskap och färdigheter genom deltagande i doktorandkurser samt genom praktiskt forskningsarbete. Undervisning och kursledningsarbete upp till 20% av tjänsten kan komma ingå, vilket i så fall leder till motsvarande förlängning av tjänsten.

Kvalifikationer:

Personer med utbildning på masternivå inom kemiteknik, fiber och polymerteknologi, träteknologi eller materialvetenskap, eller liknande, har grundläggande behörighet att söka denna tjänst. Tidigare erfarenheter att tillämpa ”Machine Leraning” metoder är meriterande. Att obehindrat skriva och tala engelska är ett krav. Stor vikt kommer läggas på den sökandes förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga, motivation och förmåga till att arbete både självständing i med andra. Tidare akademisk publicering är meriterande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Tidsbegränsad anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-07-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat