arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - maskinteknik - inriktning materialmekanik för biokompositer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena.

 

Institutionen för maskinteknik ger ingenjörsprogram i Maskinteknik samt Industriell Ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet Simuleringsdriven Produktutveckling på avancerad nivå. För närvarande planeras ytterligare ett mastersprogram i industriell ekonomi samt ett civilingenjörsprogram i maskinteknik. Institutionen ingår i kunskapsmiljön avancerade material och antar samhällsutmaningar som hållbar produktion utgående från ett livscykelperspektiv omfattande; produktutveckling, tillverkning, drift- och underhåll samt återbruk.

 

Institutionen för maskinteknik bedriver forskning inom områden som materialmekanik och strukturdynamik, drift- och underhåll (systemekonomi) samt produktion. Forskningen bedrivs i nära samverkan med såväl andra institutioner som näringslivet. Institutionen är i en expansiv fas med flera nyrekryteringar inför ett nytt mastersprogram och ett civilingenjörsprogram.

 

 

 

Ämnesområde för befattningen: Maskinteknik


Placeringsort tillsvidare: Växjö

 

Omfattning: 100%

Anställningsform: Doktorand


 

 

Arbetsbeskrivning


 

Projektet handlar om materialmekanik och materialmodellering. Detta innefattar formulering och utveckling av konstitutiva modeller, implementering av dessa modeller i finita elementprogram, analyser av representativa volymselement, brottmekaniska analyser, etc.  

 

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

 

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.
 

 

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i maskinteknik erfordras:
 • minst 90 högskolepoäng i ämnet maskinteknik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
 • goda språkkunskaper i engelska.
 

 

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömning av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Särskild vikt läggs på:
 • Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i form av uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten.
 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning

och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

 

Kontaktpersoner:


Huvudhandledare: Professor Martin Kroon, martin.kroon@lnu.se

Prefekt, Lars Håkansson, lars.hakansson@lnu.se                                                                                            

HR-Partner, Maja Johansson, maja.johansson@lnu.se

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat