arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - hållbart skogsbruk när klimatet förändras

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre. Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla aspekter av växter i relation till den miljö dom lever i. 

Innehållsbeskrivning:

I nordliga barrskogar lagras koldioxid från atmosfären både i de växande träden och i marken. Hållbart skogsbruk som gör nytta för klimatet handlar om att öka trädens kapacitet att binda koldioxid samtidigt som den långsiktiga fastläggningen av kol under mark hålls på en hög nivå. På ett övergripande plan vet vi att det finns stora möjligheter att öka skogens kolinbindning med hjälp av skogsskötsel, men vi vet i dagsläget inte så mycket om hur trädslagsval och näringstillförsel exakt påverkar trädens allokering av kol, och hur det i sin tur påverkar markens mikroorganismer som styr hur kol fastläggs i marken på kort och på lång sikt, eller respireras tillbaka som koldioxid till atmosfären.  Den experimentella delen av arbetet kommer att innebära inventering och provtagning i fält i hela landet, samt analyser av insamlat material på labb. Arbetet innebär många kontakter med forskare i närliggande discipliner och med verksamhet i det praktiska skogsbruket.  Positionen är förlagd till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och är ett samarbete med Stora Enso AB. Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp inom forskningsprogrammet ”Future silviculture - science for enhanced forest productivity to meet the demands of a bio-based society” med fokus på skogsskötsel för ett hållbart och produktivt skogsbruk när klimatet förändras. Doktorandstudierna kommer även att inbegripa vistelseperioder på Stora Enso AB.

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad kandidat med en masterexamen i skogsvetenskap, ekofysiologi, biologi, marklära, naturgeografi, eller motsvarande. Den sökande bör ha ett genuint forskningsintresse, god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare samt fungera bra i en forskningsmiljö. Goda kunskaper om skogsekosystems struktur och funktion samt skogssektorns utformning i Sverige och/eller Finland är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat