arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Biologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Genetisk förbättring av rapskakaskvalitén för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Vi står inför stora utmaningar när det gäller samhällets försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer mer miljövänlig och energisnål. Produktionen måste även anpassas till en delvis förändrad landskapsanvändning påverkat av ett förändrat klimat och en ökande befolkning. Vid institutionen för Växtförädling arbetar vi med forskning, utbildning och innovationsarbete som är av stor strategisk betydelse för att lösa nämna utmaningar. Vi använder ett brett spektrum av tekniker; från fältexperiment och karakterisering av jordbrukets biologiska mångfald, till genetik, genomik, genteknik, biokemi och fysiologi. Vi rekryterar nu en motiverad doktorand till institutionen för växtförädling, SLU, Alnarp. Detta doktorandprojekt stöds av SLU GROGRUND - centrum för förädling av livsmedelsgrödor, som har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Innehållsbeskrivning:

Syftet med detta doktorandsprojekt är att förbättra rapskakaskvalitén för högvärdigt kraftfoder och livsmedelsändamål. Forskningsaktiviteter inkluderar transkriptomanalys för att identifiera nya kandidatgener, funktionell analys av kandidatgener genom att använda CRISPR/Cas9 i kombination med Agrobacterium transformation och protoplasttransfektion, urval och utvärdering av mutationslinjer från naturliga eller TILLING populationer genom sekvensering samt kemiska analyser av mutationslinjer.  

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad och engagerad kandidat. Du skall inneha masterexamen i biologi eller motsvarande och ha kompetenser inom molekylärbiologi och växtbioteknik. Erfarenhet av vävnadsodling och växttransformering är mycket meriterande. Den sökande måste kunna skriva och tala flytande på engelska.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

100% anställning som doktorand i 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-03-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat