arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Biogasproduktion med inriktning på processbiologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Forskning vid insitutionen för molekylära vetenskaper:  
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Arbetsuppgifter:  
Vi söker två doktorander inom området biogasprocessen. Biogasprocessen representerar idag ett värdefullt verktyg för att nå flera olika samhällsnyttor och miljömål. Genom en biogasprocess är det möjligt att behandla olika avfall, sluta näringskretslopp och producera förnybar energi och ett näringsrikt gödningsmedel. Processen är relativt väletablerad i Sverige och i Europa men idag sker en kraftig expansion inom området på grund av dess betydelse i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Inriktningen på de doktorandprojekten representerar två områden som identifierats kritiska för att nå Sveriges biogaspotential; 1. Biogasproduktion från lantbrukets restprodukter; 2. Synergieffekter mellan vindkraft och biogasproduktion (metanisering från vätgas). Arbetsuppgifterna innefattar drift och utvärdering av olika typer av biogasprocesser med fokus på processbiologiska frågeställningar. Utvärderingen av processerna kommer ske med olika kemiska och mikrobiologiska metoder, inklusive molekylära analyser. Det övergripande målet är att förstå kopplingen mellan valda driftparameterar och biogasprocessens funktion och effektivitet.

Anställningen är kopplad till ett nationellt, transdisciplinärt excellenscentrum som heter Biogas Solutions Research Center (BSRC). I centret sker samproduktion av ny och relevant kunskap genom samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner, och mellan forskare och praktiker från industri och offentliga organisationer. BSRC inkluderar forskare och stöd från två universitet, Linköpings Universitet och SLU, cirka 50 privata och offentliga organisationer,  samt har ytterligare stöd från Energimyndigheten. Doktorandanställningarna inom BSRC ska främja samproduktion av kunskap mellan akademi, industri och offentliga organisationer och har målet att säkra långsiktig kompetensförsörjning inom industri och akademi. 

Projekteten kommer drivas inom gruppen för Mikrobiell Bioteknik som leds av Professor Anna Schnürer. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Kvalifikationer:

Sökande bör ha en agronom, magisters- eller civilingenjörsexamen med inriktning inom biologi/bioteknologi. Dokumenterad praktisk erfarenhet/kunskap i bioteknik, mikrobiologi, molekylärbiologi, och biogasprocessen är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i att läsa vetenskaplig engelska samt i att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift, ha lätt för att kommunicera med andra och ha en god samarbetsförmåga.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Placering:           
Uppsala

Anställningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-12-09.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/. Sökande som har utländskt medborgarskap måste också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Lön enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat