arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

DO söker juridikstudenter för tidsbegränsad anställning som sommarnotarie

 • Yrkesroll

  Administrativ assistent

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - upp till 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker juridikstudenter som vill vara med och bidra till upprättelse för enskilda som drabbats av diskriminering. Vi ska anställa juridikstudenter som under sommaren vill vara ett administrativt stöd i det löpande arbetet på rättsenheten.

Rättsenheten

Rättsenheten är DO:s resurs för juridisk sakkunskap inom diskrimineringsområdet. Enhetens huvuduppgift är att bedriva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Detta sker framför allt genom att utreda anmälningar om diskriminering. Tillsynsarbetet är ett led i att bidra till att enskilda får upprättelse, vilket hör till kärnan i myndighetens uppdrag. Andra viktiga delar i enhetens ansvarsområde är att ge rättslig vägledning i DO:s upplysningstjänst, bidra med juridisk sakkunskap i externa och interna uppdrag och projekt samt remisshantering.

Rättsenheten består för närvarande av cirka 35 medarbetare som är indelade i fyra sektioner. På varje sektion arbetar en sektionschef, en enhetsassistent och ett antal jurister. Rättssektionerna är inte specialiserade, utan bedriver tillsyn inom alla aktuella samhällsområden och avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att bistå i det löpande arbetet på rättsenheten och din huvudsakliga arbetsuppgift är att vara ett administrativt stöd.  Arbetet är till stor del händelsestyrt utifrån de behov som uppkommer på enheten. Den huvudsakliga delen av arbetet är olika administrativa uppgifter avseende hanteringen av ärenden, såsom utskrifter, kopiering, registrering och expediering av beslut och andra handlingar.

Bland arbetsuppgifterna kan det också komma att ingå att hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt bereda inkommande anmälningar om diskriminering, genom att bland annat gå igenom skrivelser och inhämta kompletteringar.

Muntlig och skriftlig kontakt med allmänheten är också en viktig del av arbetsuppgifterna. Du kommer även att ha kontakt med andra enheter på DO.

Kravprofil

Vi söker dig som
 • studerar på juristlinjen eller juristprogrammet och är godkänd minst till och med termin fem. Du ska inte ha avslutat din utbildning före sommaren.
 • har goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen
 • har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
 • har mycket god datorvana

Du ska även ha förmåga att

 • snabbt sätta dig in i de administrativa rutinerna och arbetsuppgifterna
 • arbeta effektivt med noggrannhet
 • vara serviceinriktad, flexibel och prestigelös
 • agera med gott omdöme och gott bemötande
 • samarbeta och skapa goda relationer

Meriterande

 • erfarenhet av administrativt arbete
 • erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
 • kunskaper i diskrimineringsrätt
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

 Tjänsten är en särskild visstidsanställning under perioden juni–augusti (åtta veckor).

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Kontaktperson är rekryterande chef Kristin Nordansjö eller HR-specialist Miriam Rupp. Fackliga företrädare är Lennart Stafström för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning samt betyg avseende termin ett till fem från juristprogrammet senast den 8 februari 2023 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2023/468. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Lön

DO tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat