arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Digitaliseringsjurister till Rättsavdelningen

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  IT-jurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 januari

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av Försäkringskassans verksamhet. Det innebär att avdelningen analyserar och tolkar de olika regelverk som styr Försäkringskassans verksamhet, tar fram styrande dokument, ger rättsligt stöd till verksamhetens olika delar samt genomför rättslig kvalitetsupp­följning. Rättsavdelningen för även myndighetens talan i olika rättsliga instanser, handlägger skadeståndsärenden och behandlar remisser från regeringen, Justitieombudsmannen och andra myndigheter. Rättsavdelningen, som leds av rättschefen, består av tre verksamhetsområden.

Försäkringskassans inriktning fram till 2021 lyfter fram digitalisering som en av de interna förutsättningarna för att nå myndighetens mål inom områdena rättssäkerhet, service och produktivitet. Det handlar framför allt om hur vi kan förbättra kärnverksamheten genom ökad automatiseringsgrad, förbättrat beslutsstöd och samverkande digitala lösningar. Rättsavdelningens aktiva medverkan är avgörande för att myndigheten ska lyckas med sitt arbete inom digitalisering. 

Därför satsar vi på att bygga ut vår förmåga att arbeta med kvalificerad juridik kopplad till myndighetens digitalisering. De nya jurister vi rekryterar ska arbeta i ett nytt tvärfunktionellt team för att hitta rättsligt hållbara lösningar som stödjer myndighetens ambitioner på det digitala området.

Ansvar och arbetsuppgifter


Du kommer formellt sett ha en yrkesroll som verksjurist eller rättslig expert inom Rättsavdelningen. Ditt fokus kommer vara att bistå med rättslig expertkompetens i myndighetens utvecklingsarbete inom digitalisering. En central del av uppdraget kommer vara att samarbeta med andra jurister men även med medarbetare inom andra kompetenser, framförallt medarbetare på IT-avdelningen och verksamhetsutvecklare. Du ska med utgångspunkt i djupa kunskaper om regelverken som styr digitaliseringsarbetet kunna förklara många gånger svåra och komplicerade rättsliga frågor på ett sätt så att andra kan förstå och ha nytta av det i sitt arbete med att utveckla digitala lösningar. . Du kommer också arbeta med process- och regelverksutveckling, inkl. utarbetande av förslag till författningsändringar. Arbetet kommer i stor utsträckning bedrivas i nära samverkan med andra yrkesroller i tvärfunktionella arbetsgrupper.

Vi söker dig som 
 • har juristexamen
 • är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet
 • har mycket goda kunskaper i offentlighet och sekretess
 • har mycket goda kunskaper i IT-rätt, främst reglerna om behandling av personuppgifter
 • har intresse för och kunskaper inom IT och teknik
 • har mycket god förmåga och stimuleras av att samarbeta med andra
 • har mycket god förmåga och trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet
 • är handlingskraftig
 • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
 • kan förstå och analysera komplexa frågor
 • skriver och kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
 • kan förklara svåra rättsliga frågor på ett enkelt och begripligt sätt för andra yrkesgrupper än jurister
En förutsättning för att lyckas i rollen är att du trivs att samarbeta med andra yrkesroller och att du, utan att ge avkall på hög juridisk kvalitet, är öppen och lyhörd för att pröva dina rättsliga resonemang mot verksamhetens behov och krav. Du måste därför kunna kombinera hög integritet med prestigelöshet och ett genuint intresse för att förstå andra aspekter än rent rättsliga av de frågor du arbetar med.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med integritetsfrågor, offentlighet och sekretess kopplat till digitalisering i offentliga verksamheter.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt


Anställningen är i första hand vid Rättsavdelningen i Stockholm eller Sundsvall. Placering vid Försäkringskassans kontor i Göteborg eller Malmö kan vara aktuell efter överenskommelse.    

Rekryteringen avser en eller flera tjänster, heltid, tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner


Rekryterande chef (för frågor om tjänsten): Peter Andrén, 010-116 91 24 och Gerda Lind, 010-111 3009. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Linn Landin, 010-112 49 60. Fackförbundet ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Margaretha Palmblom, 010-114 75 68, Seko: Irre del Barba, 010-115 30 87. 

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2019.