arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Dataskyddsombud till Enheten för juridik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  28 december

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

Om jobbet

Dataskyddsombud till Enheten för juridik

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Sida är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter på myndigheten. Det förekommer att andra juridiska personer utgör personuppgiftsbiträde och därvid behandlar personuppgifter för Sidas räkning.

Enheten ansvarar för myndighetens juridiska frågor och bidrar till att säkerställa en god juridisk kvalitet i utvecklingssamarbetet och i Sidas interna förvaltning. Detta omfattar även juridiskt stöd till det utvecklingssamarbete som bedrivs vid Sveriges utlandsmyndigheter. Enheten är en del av Avdelningen för Verksamhetsstöd, som totalt omfattar 5 enheter med ansvar för bl.a. upphandling, intern service, dokument och arkiv, kvalitetssäkring och utredningar samt utvärderingar.

Vid Enheten för juridik arbetar i dag tio verksjurister, samtliga placerade i Stockholm. Enhetens chef är tillika Sidas chefsjurist, som i den rollen rapporterar direkt till verksledningen.
Dataskyddsombudet har en självständig roll, och rapporterar vad avser behandling av personuppgifter direkt till verksledningen. Uppdraget som dataskyddsombud utförs i dialog med den löpande verksamheten, men också med medarbetare inom områden som juridik, informationssäkerhet, dokument och arkiv samt IT.
Arbetsuppgifter

Det kommer att finnas vissa möjligheter för den anställde att utifrån gällande lagstiftning (EU 2016/679 dataskyddsförordningen) påverka utformningen av och innehållet i rollen som dataskyddsombud.

Fullgörandet av uppgiften som dataskyddsombud bedöms ta i anspråk en heltidstjänst, i vart fall inledningsvis. På sikt kan även andra på enheten förekommande arbetsuppgifter komma i fråga.
Dataskyddsombudets arbetsuppgifter omfattar bl.a. att:
. Följa upp och granska Sidas efterlevnad av dataskyddsförordningen och annan inom området tillämplig lagstiftning.
. Informera och ge råd till verksledningen och övriga anställda ifråga om behandling av personuppgifter.
. Rapportera till verksledningen om dataskyddsfrågor samt organisationens brister och utvecklingsbehov.
. Bistå med råd vid kravställning av bland annat tjänster och system, och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt gällande regelverk.
. Identifiera kompetensutvecklingsbehov och utbilda personal som behandlar personuppgifter.
. Utgöra kontaktpunkt för, och samråda med, Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter.
. Hantera personuppgiftsincidenter.
. Ge råd i samband med konsekvensbedömning av dataskydd och följa upp bedömningen.
. Följa rättsutvecklingen och utvecklingen i övrigt inom området.
. Föra förteckning över Sidas behandling av personuppgifter samt tillse att den är fullständig och aktuell.
. Utarbeta Sidas rutiner för personuppgiftsbehandling, och ansvara för information på webbplats och intranät.
Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning

. Jur.kand. examen (270 hp) eller motsvarande utbildning.

Språk

. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

. Minst ett års erfarenhet av arbete med personuppgifts- och dataskyddsfrågor.
. Minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från t.ex. statlig myndighet, domstol, advokatbyrå eller motsvarande.
. Goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, avtalsrätt samt IT-rätt.
. God förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och slutföra arbetsuppgifter.
. God samarbetsförmåga / förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.
. God kommunikativ förmåga.

Meriter


. Erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud eller dataskyddsombud.
. Erfarenhet av att arbeta med tillsyn och kontroll (regelefterlevnad) och informationssäkerhet.
. Bred rättslig erfarenhet.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Anställningsvillkor


Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Lön efter överenskommelse.

Information


Vid kontakt vänligen ange ref.nr 152/18.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Eva Norreby, 08-698 50 52, Erik Petersson, 08-698 50 95 eller Thomas Küchen, 08-698 52 88

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 december 2018.

Sida välkomnar alla sökande.

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.