arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Datainspektionen rekryterar en analytiker

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Verksamhetsanalytiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 november

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. DI-2019-9226 datainspektionen@datainspektionen.se

Om jobbet

Tillgången till stora mängder data och ny teknik skapar idag stora möjligheter till innovation som skapar värde för samhället och ökar livskvaliteten för enskilda individer. Samtidigt är den digitala utvecklingen förknippad med nya risker och utmaningar. Datainspektionen söker nu en analytiker som vill bidra till att regering, riksdag och medborgare kan följa utvecklingen på integritetsområdet och ge ett underlag till debatten om integritetsfrågor.
Ett av myndighetens uppdrag är att följa, analysera och beskriva utvecklingen som rör integritet och ny teknik. Den 1 oktober 2020 ska Datainspektionen lämna en redovisning av utvecklingen på området till regeringen. Vi rekryterar nu en analytiker som kommer att ansvara för arbetet med rapporten till regeringen.
Arbetsuppgifter
Du är projektledare för arbetet med integritetsrapporten som ska överlämnas till regeringen den 1 oktober 2020. Integritetsfrågorna befinner sig i skärningspunkten där demokrati, mänskliga rättigheter, digitalisering, handel, tillväxt och cybersäkerhet möts. Frågorna är komplexa, angelägna och påverkar alla medborgare i samhället. Ditt arbete kommer därför periodvis att vara utåtriktat och innebära kontakter med andra myndigheter och experter i olika delar av samhället. Du genomför kvalitativ datainsamling samt analyserar och sammanställer resultaten.
I ditt uppdrag ingår att på ett pedagogiskt sätt presentera resultaten såväl i skrift som i muntliga presentationer. En stor del av ditt arbete kommer att handla om rapportförfattande. Regeringen har för avsikt att använda integritetsrapporten till att överlämna en skrivelse till riksdagen om utvecklingen på området.
Tjänsten är placerad på analysfunktionen som är en del av stabsenheten. Ditt arbete med integritetsrapporten kommer att ske i nära samverkan med stabschefen och andra kollegor inom Datainspektionen. Du kan också komma att involveras i andra delar av analysfunktionens verksamhet. Analysfunktionen är en viktig del i Datainspektionens utåtriktade och stödjande verksamhet och har till uppdrag att analysera och rapportera om utvecklingen inom integritetsskydd. Funktionen tar också fram omvärldsanalyser och underlag som ligger till grund för myndighetens inriktning och prioritering.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som utredare eller analytiker inom offentlig sektor. Du har arbetat självständigt med större utredningar och rapporter och har goda kunskaper i analys- och utredningsmetod, särskilt kvalitativ metod. Det är meriterande om du har ansvarat för regeringsuppdrag på en myndighet.
Du har samhällsvetenskaplig eller annan relevant högskoleexamen. En mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att på kort tid sätta dig in i komplexa och tvärsektoriella samhällsfrågor. Du är nyfiken och motiveras av att sätta dig in i olika perspektiv, frågor och ämnen. På ett kommunikativt och pedagogiskt sätt kombinerar du i dina analyser detaljerad sakkunskap och konkreta exempel med mer strategiska slutsatser på policynivå.
Du är positiv och lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer både inom och utanför den egna organisationen. Du har förmåga att se ditt eget uppdrag i ett större sammanhang och tar stort ansvar för att omsätta övergripande mål och prioriteringar i ditt eget arbete. Med engagemang och stark drivkraft vill du bidra till att öka medvetenheten och kunskapen på integritetsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tjänsten är placerad inom analysfunktionen på stabsenheten och du rapporterar till Stabschefen.
Detta är en heltidstjänst med tidsbegränsad anställning till den 31 december 2020. Tillträde sker omgående.
Du kommer att arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
 Stabschef Karin Lönnheden, 08-657 61 68
 HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49
 Facklig företrädare Malin Fredholm, 08-657 61 27

Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 13 november 2019. Din ansökan med cv och personligt brev sänder du till via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Märk din ansökan med referens dnr DI-2019-9226.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Datainspektionens ledarskap och medarbetarskap
Vi erbjuder en engagerad, trevlig och öppen arbetsplats med kvalificerade medarbetare och ett erfaret, kompetent ledarskap. Vårt ledar- och medarbetarskap bygger på vår värdegrund om tillit, tydlighet, tillgänglighet, transparens och tillsammans.
EU:s dataskyddsreform, med bland annat GDPR som började gälla i maj 2018, innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. Datainspektionen har fått ett utökat uppdrag som rör skyddet av personuppgifter, utökade befogenheter i form av bland annat administrativa sanktionsavgifter och en tydligare stödjande och vägledande roll. Myndigheten är idag en verksamhet i stor förändring med ett stort och samhällsviktigt uppdrag. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. datainspektionen@datainspektionen.se