arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning, är en av världens ledande forskningsmiljöer inom freds- och konfliktforskning med närmare fyrtio lärare och forskare som arbetar i framkant med ämnen relaterade till politiskt våld och fred.

Det är en dynamisk och internationell akademisk miljö med cirka 90 anställda och 300 - 400 studenter från hela världen. Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning skapades 1985, till minne av FN:s andre generalsekreterare som dog under ett fredsuppdrag 1961. Mer information om avdelningen finns här: http://www.pcr.uu.se

Institutionen söker en internationellt erkänd forskare som är intresserad av att bidra till att vidareutveckla institutionens starka forsknings- och undervisningsmiljö.

Området fred och konfliktforskning är den multidisciplinära studien av orsaker, dynamik och lösning av våldsamma konflikter och fred. Utbildning och forskning vid institutionen är problemdriven och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster och därigenom integrera teori, metoder och empirisk forskning.

Arbetsuppgifter

Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Undervisningen och mycket av handledningen och den vetenskapliga diskursen vid institutionen bedrivs på engelska.

Egen forskning. Den utsedda kommer att kunna ägna minst hälften av sin arbetstid åt egen forskning. Dessutom kommer den utsedda att vara berättigad till en betald sabbatstermin efter ett antal år i tjänsten. Den utnämnde förväntas delta i, planera och leda forskningsprojekt (inklusive ansökningar om forskningsmedel) och föra dialog om forskning och utveckling inom området freds- och konfliktforskning med aktörer utanför akademin. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Undervisningen vid institutionen ges på engelska och därför måste den sökande för att uppfylla dessa kvalifikationer, ha en dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är de flesta administrativa möten och dokument på svenska och översättningar kan inte alltid tillhandahållas. Det är därför en anställd bör lära sig svenska så snart som möjligt för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 

Vänligen observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/3290.

 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

 

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av

Professor Ashok Swain, prefekt. Telefon; 018-471 7653. E-post: ashok.swain@pcr.uu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till

fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2023.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning