arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Cybersäkerhetsexpert som vill utvecklas i en stimulerande miljö

 • Yrkesroll

  Säkerhetsanalytiker, IT

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Ref. FOI-PERS-2021-239

Hur kan forskning inom cybersäkerhet öka Sveriges säkerhet och försvarsförmåga?

FOI söker dig som vill vara med och stärka totalförsvaret genom att utveckla Sveriges förmåga i cybermiljön.

Enheten Informationssäkerhet och IT-arkitektur på FOI är en av Sveriges största forskargrupper inom informations- och cybersäkerhet. Hos oss får du vara med och bidra till Sveriges totala cyberförsvarsförmåga samtidigt som det finns stora möjligheter till personlig utveckling och att påverka såväl dina egna arbetsuppgifter som verksamhetens inriktning. Vi arbetar med aktuella och framtida utmaningar inom informations- och cybersäkerhet och har en av Europas största cyberanläggningar (CRATE, www.foi.se/crate). I cyberanläggningen bedrivs experiment, utvärdering, övning, träning och utbildning.

Vad bidrar du med i arbetet  hos oss?

Du får arbeta med analys och utveckling av metoder och teknik för att förebygga och hantera cyberhot, exempelvis genom att genomföra tester i vår cybersäkerhetsanläggning (CRATE). Detta gör du genom experiment och försök eller med teoretiska metoder. Du får även bidra till att lösa konkreta IT-säkerhetsfrågor åt våra uppdragsgivare, bland annat genom att vara med och analysera deras IT-säkerhetsåtgärder. Du får även möjlighet att vara med och genomföra utbildning, träning och övning kopplad till cyberförsvar, exempelvis genom att bygga upp övningsmiljöer i CRATE. Arbetsuppgifterna ger dig stora möjligheter till personlig utveckling inom området och du har stor möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av verksamheten.

Har du den kompetensprofil vi behöver ?

Vi söker dig som har:


flerårig erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhet i befintliga system, för system under utveckling eller inom ramen för produktutveckling
en civilingenjörsexamen inom datateknik, alternativt färdigheter som FOI bedömer likvärdiga
god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt samt att analysera och lösa komplicerade problem.
Att vara kreativ och självgående samt ha god samarbetsförmåga är personliga egenskaper vi värderar högt för denna tjänst.

Kunskap och praktisk erfarenhet inom följande är meriterande men inget krav:

informationssäkerhetsarkitektur och skyddsmekanismer
skadlig kod
penetrationstester
cybersäkerhetsarbete och incidenthantering
risk- och sårbarhetsanalyser
genomförande av utbildning och föreläsningar.
Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Informationssäkerhets och IT-arkitektur som tillhör avdelningen Ledningssystem. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html .

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html .

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 23 augusti 2021! Beskriv gärna i ditt personliga hur du uppfyller kriterierna under rubriken ”Har du den kompetensprofil vi behöver?”

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Jonas Hallberg eller forskningsingenjör Fredrik Hansson. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST). Samtliga nås på 013-37 80 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning medregisterkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsanalytiker, IT

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Tillsvidare