arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Controller

 • Yrkesroll

  Controller

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

vid Områdeskansliet för humanvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. Sista ansökningsdag: 2021-08-15.

Vid Stockholms universitet finns två vetenskapsområden, det Naturvetenskapliga och det Humanvetenskapliga. Det Humanvetenskapliga området leds av Områdesnämnden för humanvetenskap och består av humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet, som i sin tur leds av fakultetsnämnder. Kopplat till Områdesnämnden för humanvetenskap är Områdeskansliet för humanvetenskap som består av sex sektioner, varav Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet är en.

Vi söker nu en kvalificerad controller till områdeskansliet, med placering vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. Arbetsplatsen är förlagd till campus Frescati mitt i Kungliga nationalstadsparken i en dynamisk miljö bland studenter, lärare och forskare. Kansliet består av 12 medarbetare och får merparten av sina löpande verksamhetsuppdrag av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och fakultetsledningen. Kansliet ska verkställa och implementera beslut fattade i fakultetsnämnd, områdesnämnd och universitetsstyrelse, men också beslut fattade av riksdag, regering och Universitetskanslersämbetet. Därutöver har kansliet en stöd- och rådgivande funktion gentemot fakultetens institutioner i utbildnings-, ekonomi- och personalfrågor samt gentemot olika av nämnderna tillsatta arbetsgrupper och beredningar.

Arbetsuppgifter

Som controller arbetar du såväl strategiskt som operativt med ekonomifrågor inom områdesnämndens och Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsområde. Du arbetar i nära dialog med områdes- och fakultetsledning samt utgör ett aktivt stöd till ledningen och institutionernas prefekter och ekonomer. Du har även en samordnande roll för kunskapsutbyte inom Samhällsvetenskapliga fakulteten inom ekonomiområdet. Arbetsuppgifterna innefattar budgetberedning, planering av anslagsfördelning, verksamhetsuppföljning, upprättande av prognoser samt analys- och utredningsarbete. Arbetet innebär många kontakter, främst med företrädare för fakulteten och dess institutioner, men också med andra medarbetare på områdeskansliet och andra förvaltningsavdelningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig med civilekonomutbildning eller motsvarande och har flerårig dokumenterad erfarenhet från controller-/ekonomistyrningsområdet inom statlig sektor. Kunskap om myndighetsstyrning och anslagsfördelning inom universitets- och högskolesektorn är en merit. Meriterande är även att självständigt ha drivit projekt och förändringsarbeten.

Arbetsuppgifterna förutsätter mycket god analytisk förmåga och ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt. Förmåga att arbeta självständigt, liksom skicklighet i att uttrycka sig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska, är viktiga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du  vill  bidra  till  verksamhetsutveckling  och  är  en  person  som  uppskattar  att  samarbeta  och  ha många kontaktytor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av fakultetskanslichef för Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Karin Hansson karin.hansson@su.se, eller stf områdeskanslichef för Humanvetenskapliga områdeskansliet, Catharina Sitte Durling Catharina.Sitte-Durling@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Controller

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat