arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Controller

 • Yrkesroll

  Controller

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Trafikverkets Resultatenheter drivs i bolagsliknande former. Dessa är för närvarande Färjerederiet, Fordonsresurser, Trafikverksskolan och Förarprov. Fordonsresurser ska bedriva verksamheten kundinriktat, effektivt och med minimerad miljöpåverkan. Fordonsresurser ska vidare arbeta aktivt för att utveckla verksamheten, sin roll i transportsystemet och bidra till transportslagsövergripande lösningar. Vi ska vara en resurs i samhällets krishantering. Fordonsresursers uppdrag är att ansvara för Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag samt för denna verksamhet nödvändiga tillstånd och säkerhetsstyrning. Vi levererar och hyr ut underhållna spårfordon samt levererar och underhåller vägfordon. Utöver det ingår det även att leverera förstärkningsresurser som omfattar bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Då vår controller gått vidare till andra uppgifter inom Trafikverket behöver vi nu rekrytera en drivande controller.Controller


Vi söker nu en controller till resultatenheten med placering i Borlänge. I rollen ansvarar du för controllerrelaterade frågor på övergripande nivå inom resultatenheten, vilket innebär bland annat ekonomisk planering, styrning och uppföljning för att bidra till resultatenhetens framdrift. Du ansvarar även för det löpande arbetet avseende ekonomihanteringen, där bland annat uppföljning och analys av ekonomiskt utfall samt fakturahantering ingår. Du tillhör Resultatenhetens stab som består av stabsansvarig samt resultatenhetens administratör.Leveranser inom dessa arbetsuppgifter är att vara:
 • drivande i prognosarbete samt i uppföljningen och rapporteringen av kostnader och intäkter

 • drivande i att ta fram underlag inför månads- och tertialrapportering

 • drivande i att ta fram underlag inför resultatenhetens styrelsemöten, som ex resultat och balansräkning, div ekonomiska rapporter mm

 • ansvarig för struktur, rutiner och arbetssätt

 • ett övergripande stöd till resultatenhetens chefer i ekonomiska frågor samt i VP processen

 • delaktig och drivande vid interna samt externa möten i ekonomirelaterade frågorAktuella system som du kommer att arbeta i är ekonomisystemet Agresso, verksamhetsuppföljningssystemet PULS samt fakturahanteringssystemet CDI. Då resultatenheten är under uppbyggnad behöver du bidra i arbetet med att ta fram nyckeltal samt upprätta balans och resultaträkning i en modul inom trafikverkets ekonomisystem.Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ekonomi, alternativt arbetslivserfarenhet i närtid i kombination med utbildning som vi bedömer likvärdig

 • har erfarenhet som controller från en myndighet.

 • har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet.

 • behärskar svenska i såväl tal som skrift.Det är meriterande om du har erfarenhet av
 • controllerarbete i en resultatenhet.

 • kostnadsuppföljning och prognosframtagning.

 • PULS och Agresso.Som person är du van att självständigt driva, planera och prioritera ditt arbete. Du har också ett problemlösande och resultatinriktat förhållningssätt. Då Fordonsresurser är en resultatenhet under utveckling är det viktigt att du är förändringsbenägen och vill bidra till utvecklingen av verksamheten. Det är därför viktigt att du är kommunikativ och kan samverka internt .