arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chefsläkare

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och i Europa

Beskrivning av uppdrag och arbetsuppgifter

Som chefsläkare är du direkt underställd generaldirektören, medlem i verksledningsgruppen och i tillämpliga delar likställd med en direktör. Ditt uppdrag är att ha ett verksövergripande helhetsperspektiv och att arbeta multidisciplinärt, där alla delarna vägs samman för myndighetens bästa. Rollen är ny vilket ger möjligheter att påverka såväl Läkemedelsverkets utveckling som rollen i sig.

Du ansvarar för Vetenskaplig samordningsfunktion (VF) som består av seniora vetenskapliga ledare placerade inom myndighetens verksamhetsområden. Du har personalansvar för en administratör och befogenhet att, i dialog med berörda chefer, avropa resurser från verksamheten för att fullgöra ditt uppdrag. VF:s uppdrag, med dig som ledare, är att stödja generaldirektören och verksamheten genom att:
 • samordna vetenskapligt stöd och kvalitetssäkring i såväl strategiska vetenskapliga frågor som operativa vetenskapliga frågor i verksamheten,
 • stödja vetenskaplig kompetensförsörjning/kompetensutveckling,
 • samordna nominering av kandidater till internationella/nationella externa grupper,
 • samordna förvaltning och utveckling av systemet för vetenskaplig kvalitetssäkring samt
 • samordna ledningen av vetenskapliga råd för human- respektive veterinärläkemedel.
Uppdraget kräver god förståelse för Läkemedelsverkets uppdrag och mål samt legala och administrativa krav då du företräder myndigheten och är en självklar samverkanspart internt och externt, nationellt och internationellt. 

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är läkare med erfarenhet från hälso- och sjukvården och har doktorsexamen inom ett för Läkemedelsverket relevant område. Du har mångårig ledarerfarenhet och god erfarenhet av att samordna vetenskapliga frågor och utveckling i en större verksamhet. Har du ledarerfarenhet från myndighet eller hälso- och sjukvård är det meriterande. Även regulatoriskt kunnande samt erfarenhet av läkemedelsvärdering är meriterande. Uppdraget kräver goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som vill driva vetenskapliga frågor och utveckling i en kunskapsintensiv och tvärvetenskaplig verksamhet. Du mycket god förmåga att inspirera och entusiasmera andra samt att med god samverkan leda mot uppsatta mål. Du leder med tydlighet och hög integritet samtidigt som du är lösningsorienterad. Arbetsuppgifterna kräver även mycket god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Detta innebär att du är lyhörd, förtroendeingivande och ansvarsfull. 

Du har god förmåga att se och skapa förståelse för komplexitet och för hur förändrade förutsättningar påverkar verksamheten samt dess prioriteringar på kort och lång sikt. Du driver utvecklingsarbete och tar initiativ till en effektiv och produktiv verksamhet med god kvalitet. Du agerar i enlighet med Läkemedelsverkets ledarfilosofi vilket innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet 

Sista ansökningsdag: 1 november 2020
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar sex månaders provanställning)
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Enhet: Verksledningen
Diarienummer: 2.4.1-2020-075547

Bifoga ditt CV, ett personligt brev samt de intyg och betyg som du vill åberopa. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning. Du behöver därför vara svensk medborgare. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta vik. Generaldirektör Joakim Brandberg. Tf. Chef Vetenskaplig samordning Ulla Wändel Liminga eller Specialistläkare Karl-Mikael Kälkner. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Åsa Kumlin Howell, SACO, och Pia Wictor, ST. Du når oss alla på telefon 018-17 46 00 eller genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Fast lön, fötroendearbetstid

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat