arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till verksamhetsområde Kunskapsutveckling

 • Ort

  Härnösand

 • Yrkesroll

  Utbildningschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet. På www.spsm.se/ledigajobb kan du läsa om vår verksamhet och se våra lediga jobb.

Vi står just nu inför ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Verksamhetsområdet Kunskapsutveckling inrättas den 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar en enhet för digitalisering, en enhet för analys och utveckling och cirka 30 medarbetare. Syftet med verksamhetsområde kunskapsutveckling är att skapa förutsättningar för myndigheten att bli en innovativ och ledande kunskapsaktör. Det gör vi genom att utgå från bästa tillgängliga kunskap samt att analysera, tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter i alla myndighetens tjänster och verksamheter. Som verksamhetsområdeschef ansvarar du för att strategiskt leda verksamhetsområdet enligt verksamhetsplanens mål. Du ingår också i myndighetens ledningsgrupp. Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell. Även om vi använder moderna verktyg för arbete och möten på distans som video och Skype så kommer tjänsten att innebära frekventa resor.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

ARBETSUPPGIFTER

Inom verksamhetsområdet Kunskapsutveckling leder du verksamhetsområdets enheter mot målet att bli en innovativ och ledande kunskapsaktör.

Som chef för verksamhetsområdet Kunskapsutveckling har du det yttersta ansvaret under generaldirektören för verksamhetsområdet. Du ansvarar för att tillsammans med dina chefer och medarbetare och i samverkan med arbetstagarorganisation nå verksamhetsområdets långsiktiga mål och för att nå målen enligt verksamhetsplan och budget. I ansvaret ingår även att säkra en systematisk struktur för kunskapshantering och kunskapsdelning, sammanställa och analysera omvärldstrender inom myndighetens ansvarsområde, samordna myndighetens rättighetsarbete samt att utveckla och stärka myndighetens förmåga att utveckla bästa tillgängliga kunskap. I uppdraget ingåratt sprida forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Du behöver också, tillsammans med dina medarbetare och den expertis som finns i myndigheten analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Med rollen som chef och ledare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten följer ett stort ansvar och befogenheter. Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och göra skillnad för våra målgrupper.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
- examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
- dokumenterad erfarenhet av ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer.
- dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet genom andra underställda chefer.
- dokumenterad erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.
- dokumenterad erfarenhet av att leda experter

Det är meriterande om du har

- dokumenterad erfarenhet av att hantera mycket stora mängder information från breda kunskapsområden, sammanställa, tolka, göra urval och skapa specifika underlag för beslut, inriktning och verksamhetsutveckling.
- dokumenterad erfarenhet från forskningsområdet i stort, och specifikt forskning inom det pedagogiska och specialpedagogiska området
- dokumenterad erfarenhet av att vara chef i offentlig förvaltning gärna inom skolväsendet.

Personliga egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och förbättring och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Du är nyfiken och alltid villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och ta tillvara på dina medarbetares kompetens, i ord och i handling. Det innebär också att du har förmåga att ha en pågående dialog i vardagen med dina medarbetare.

ÖVRIGT

Vi strävar efter jämställdhet och mångfald vid all rekrytering. Innan vi kan fatta beslut om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.

I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia.

Kontaktpersoner

Karin Risberg

08 555 651 10