arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till spår och dokumentationsgruppen vid Nationellt forensiskt centrum

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

NFCs uppdrag är att utföra forensiska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Det innebär att styra, samordna, utveckla och följa upp metoder samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet. Dessutom ingår FoU, information, utbildning och expertstöd inom hela det kriminaltekniska området i NFCs uppdrag. Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden som informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik, samt avdelningskansli.

NFC Syd arbetar i huvudsak med att analysera de spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare och andra poliser samlar in på brottsplatser inom region Syd. Det handlar exempelvis om att arbeta med spårsäkring av DNA, identifiering av vapen, framkallning och identifiering av fingeravtryck, spårfotografering och spårundersökningar av kulor. Sektionen består av drygt 30 medarbetare och är idag indelad i tre grupper.

Nu söker vi en chef till gruppen som arbetar med spår och dokumentation. Gruppen handlägger ärenden inom olika verksamhetsgrenarna exempelvis består gruppen av:
 • vapenhandläggare som genomför undersökning av vapen och ammunition
 • fotografer som utför spårfotografering, brottsplatsdokumentation genom t.ex. 360-fotografering & drönarfotografering/filmning och annan typ av dokumentation via foto eller filmning
 • handläggare inom spår och dokument som undersöker skospår, verktygsspår, sedlar, och id-handlingar

som gruppchef för spår och dokumentationsgruppen


ska du
 • ha personalansvar
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

• minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef
 • för funktionen relevant akademisk examen/utbildning inom ett för funktionen relevant område såsom exempelvis polisutbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
 • erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
 • erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
 • erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterandebesitter du
 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
Se hela kravprofilen på https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2019/mars/chef-till-spar-och-dokumentationsgruppen-vid-nationellt-forensiskt-centrum/

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Sven Kihlgren, t.f. sektionschef 010-562 80 64. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ninwa.youssef@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Per Thollin 010-5638586 , för Saco-S Nils Hydén 010-5628242, för ST Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO Ehrenfried Jäschke 010-5622110

Anställning

• Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A114.257/2019 i mailet ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2019!