arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till gruppen för grova brott, Polisområde Norrbotten, Region Nord

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

För fullständig annons, kravprofil m.m. se: www.polisen.se Ansökan via: www.polisen.se

Om jobbet

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Utredningssektionen i Polisområde Norrbotten består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande fu-ledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl). Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom resp. grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl- och jourhavande fu-ledare-funktionerna bemannas. Därutöver ansvarar Utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.

I region nord söker vi nu en gruppchef för gruppen grova brott vid polisområde Norrbotten.

Som chef för gruppen grova brott i Norrbotten
ska du
. inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
. tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
. ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
. ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
. ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
. företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
. operativt förundersökningsleda alternativt ansvara som utredningsledare när åklagaren är förundersökningsledare


är du

. verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
. arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
. ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Karin Markaberg, chef Utredningssektionen, tfn: 010-568 40 22. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Eva Wikman, HR partner, tfn: 010-568 39 45.
Facklig företrädare
Polisförbundet region Nord: Mikael Eksholm, ST region Nord: Karin Hagman, SACO-S region Nord: Ingegerd Nilsson-Ramm och SEKO polisen: Ehrenfried Jäschke, samtliga nås via polisens växel 11414.

För fullständig annons, kravprofil m.m. se: www.polisen.se

Ansökan via: www.polisen.se

För fullständig annons, kravprofil m.m. se: www.polisen.se Ansökan via: www.polisen.se