arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till gruppen för ekonomistyrning i Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Ekonomiledare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A659.535/2021 jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 anställda. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Vill du bidra i Polisens utveckling och bidra i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!
Gruppen för ekonomistyrning är en del av enheten för finansiell styrning. Vi arbetar med strategiska frågor och är ett stöd för ledningen för ekonomiavdelningen samt för polismyndighetens ledning i frågor gällande finansiell styrning, planering i form av budgetfördelning, uppföljning, prognoser och strategiska redovisningsfrågor. Därutöver svarar gruppen för att förvalta och utveckla myndighetens arbete med nyttorealisering samt framställande av budgetunderlag och strategiska beslutsunderlag till polisledningen. Gruppen upprättar myndighetens styrdokument inom det finansiella området.
Enheten för finansiell styrning ansvarar för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushåller väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för budgetfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser såväl på nationell som regional- och avdelningsnivå. Enheten är inne i ett spännande och intensivt förändringsarbete, som bl.a. innebär att vi ska tillgodogöra oss digitaliseringens möjligheter. Vi är ca 160 medarbetare och är placerade på flera orter. Denna tjänst är placerad på Kungsholmen i Stockholm.
Enheten är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning. Vill du veta mer? Läs mer om ekonomiavdelningen här

Arbetsuppgifter
Du kommer att ha personalansvar för en grupp på tio medarbetare som delvis är geografiskt spridda utanför Stockholm.
Du ingår i ledningsgruppen för finansiell styrning, där de nationella strategiska frågorna avseende finansiell styrning hanteras. Du förväntas bidra i enhetens utvecklingsarbete som syftar till att dels effektivisera myndighetens controllerverksamhet samt att utveckla ekonomistyrningen inom svensk polis.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Detta är en möjlighet för dig som har:
flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med finansiell styrning och inom offentlig sektor
flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
erfarenhet av att leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbete
ingått i ledningsgrupp
högskoleexamen inom ekonomi

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har genomgått någon chefs- och ledarskapsutbildning samt har erfarenhet och kunskap om den statliga ekonomistyrningen.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som sakkunnig med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Stockholm


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 december 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A659.535/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A659.535/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekonomiledare

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se