arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till grupp Juridik, Fastighetsutvecklingssektionen, vid EA/Lokalförsör

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fastighetschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 juli 2019, via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr: A335.796/2019 i mailets ärendemening.

Om jobbet

Chef till grupp Juridik, Fastighetsutvecklingssektionen, vid EA/Lokalförsörjningsenheten placering i Stockholm/Göteborg/Malmö

Vi söker en gruppchef med placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Lokalförsörjningsenheten är en nationell funktion inom Polismyndighetens Ekonomiavdelning som ansvarar för myndighetens kort- och långsiktiga lokalförsörjning. Polismyndigheten äger inga egna lokaler men hyr över 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på ca 1 000 hyresavtal till en kostnad om ca 2 miljarder kronor. Som en del av Lokalförsörjningsenheten ingår fastighetsutvecklingssektionen med ansvar för bland annat hyresjuridik. Fastighetsutvecklingssektionen är indelad i tre grupper; juridikgruppen, teknikgruppen och strategigruppen. Juridikgruppen är ett stöd till enhetens medarbetare inom området hyresjuridik. Detta genom att hyresförhandla med hyresvärdar, granska hyresavtal och hantera uppsägningar, även som ombud i hyresnämnden. Som specialister inom hyresjuridik hanterar och granskar man avtal kopplade till enhetens lokalprojekt. Juristgruppen utvecklar arbetssätt och arbetar med strategier och riktlinjer för utformning av de juridiska avtal som enheten använder. Juristgruppen arbetar i en processorienterad organisation med stöd av såväl projektprocess som hyresprocess. Som gruppchef kommer du att leda en grupp med ca sex medarbetare.
Som gruppchef inom fastighetsutvecklingssektionen ska du leda gruppens hyresjurister och hyresadministratör samt ansvara för att gruppens uppsatta mål följs och uppfylls. Gruppchefen skall kunna driva egna hyresärenden vid behov. Gruppchefen ska tillsammans med sektionschefen planera verksamheten utifrån uppställda mål samt delta i planering av hela enhetens verksamhet tillsammans med övriga grupp- och sektionschefer. Gruppchefen ska kunna svara för sektionschefen vid dennes frånvaro.

Som chef grupp juridik vid Projektsektionen


ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp
- delta i enhetens ledningskonferenser
- vid behov driva egna ärenden
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
har du
- några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat i arbetsledande befattning
- juristexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela annonsen och kravprofilen på vår hemsida: www.polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Göran Strömberg, 010-563 02 49. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Marie Nilsson, marie-s.nilsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S Avdelningarna saco-s.avdelningarna@polisen.se
ST vid Nationella avdelningarna st.nationella-avdelningarna@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden tel: 010-561 66 27
OFR/P Sofia Ask 010-56 38710

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering i Stockholm/Göteborg/Malmö
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 juli 2019, via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr: A335.796/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A335.796/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 juli 2019, via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr: A335.796/2019 i mailets ärendemening.