arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till finansieringsenheten

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Naturvårdsverkets uppdrag är att vara en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. Vill du driva utvecklingen mot en mer effektiv hantering av Naturvårdsverkets olika finansieringskällor och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle? 

De senaste åren har finansiering till Naturvårdsverkets verksamhet ökat betydligt och verket har därför behov av en kunnig och engagerad chef till en ny enhet, finansieringsenheten. Den nya enheten ansvarar för att löpande ekonomiarbete sker på ett ändamålsenligt sätt dvs. effektiv och rättssäker hantering av de finansieringskällor enheten ansvarar för med god intern kontroll. Vi tror att den vi söker vill bedriva verksamhetsutveckling nära kärnverksamheten och har ett intresse av att identifiera framtida digitala lösningar.

Finansieringsenheten hör till Förvaltningsavdelningen och består av cirka 17 medarbetare med placering såväl i Östersund som i Stockholm.

I enhetens uppdrag ingår att handlägga bidragsärenden, löpande redovisning, genomföra ekonomisk rapportering och uppföljning, samt att säkerställa effektiva betalningsflöden av såväl bidrag, avgifter samt kund- och leverantörsfakturor. Enheten ansvarar även för utvecklingen av verkets e-handel.

Enheten ska ha ett långsiktigt utvecklingsfokus mot automatisering och digitalisering av myndighetens ekonomiska transaktioner kopplat till kärnverksamheten. Enhetens arbete sker i nära samarbete, både i utveckling av och löpande processer, med ekonomienheten (vilken ansvarar för verksövergripande controlling och redovisning t ex bokslut, årsredovisning mm. ).

Arbetet sker i samarbete med Naturvårdsverkets medarbetare och Statens servicecenter. Naturvårdsverket är helkund och har en överenskommelse gällande lön– och ekonomitjänster.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef arbetar du på uppdrag av avdelningschefen för förvaltningsavdelningen med att leda, utveckla och följa upp arbetet på enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till helheten och ett gott samarbetsklimat. Som medlem i ledningsgruppen förväntas du ta en aktiv roll i vårt gemensamma arbete med att lösa vårt uppdrag.

Du ansvarar övergripande för processer, resultat och bemanning samt för enhetens ekonomi och avtal med samarbetspartners och uppdragstagare. Du har personal- och arbetsmiljöansvar.

Du säkerställer att enheten har den kompetens som krävs för att lösa uppdraget och har förmåga att skapa tydlighet och riktning i arbetet. Du tillvaratar medarbetarnas engagemang och ser till att de har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och god samverkan internt och externt. Du kvalitetssäkrar enhetens leveranser och företräder Naturvårdsverket i externa sammanhang.

Din kompetens

Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskole- eller universitetsutbildning. Vi ser gärna att du har aktuell, flerårig erfarenhet som chef i en liknande roll inom statlig verksamhet, erfarenhet av statlig förvaltning samt kunskap och förståelse för statens ekonomimodell.

Det är meriterande med erfarenhet av handläggning av bidrag inklusive bemyndigande, erfarenhet av att arbeta i olika It-stödsystem och ekonomisystem samt erfarenhet av implementering av förändrade rutiner och processer kopplat till digitala lösningar.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt ledarskap. Enheten har många kontaktytor gentemot Naturvårdsverkets olika avdelningar och enheter, så rollen kräver att du är lyhörd, främjar en förtroendeskapande atmosfär och bidrar till god samverkan.

Du är samtidigt en ledare som är resultat- och målinriktad och vill utveckla verksamheten. Du kan se till helheten och förhåller dig flexibel då förutsättningarna förändras.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med chefsförordnande som är tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningens placering är Stockholm eller Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedanstående personer. Samtliga kontaktpersoner når du på 010-698 10 00 eller via mail.

Håkan Svaleryd, chef Förvaltningsavdelningen

Ficre Zehaie, facklig representant, ST

Ulla Jennische, facklig representant, SACO

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat