arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till enheten för beredskapsplanering

 • Yrkesroll

  Planeringschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar har som uppdrag att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Inom ramen för detta inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området.  Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi också aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi  finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället, och arbetar med att genomföra övningar samt att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Nu söker vi en chef till Enheten för beredskapsplanering. Enhetens uppgift är att stödja aktörer i beredskapsplaneringen. Enheten ska genom att inrikta beredskapsplaneringen verka för en sammanhållen planering som bygger på analyser av behov och aktörernas förmåga. Enheten ska vidare skapa förutsättningar för att aktörerna ska kunna samordna sin planering samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret. Detta inbegriper att ta fram processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt att utveckla arbetet med samordning mellan alla samhällets aktörer. Enheten har 13 medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm.

Dina arbetsuppgifter


Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Enhetens verksamhet förutsätter mycket samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. En del resor förekommer.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil


Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha god kunskap om frågor som rör krisberedskap och totalförsvar, samt ha en förståelse för hur systemet fungerar.

Du har chefs– och ledarerfarenhet med goda resultat och motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en stark utvecklingsfas. Du förstår komplexa sammanhang och ser vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna drivas framåt.

Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du coachande och stödjer ett tillitsfullt arbetssätt. Du är trygg i ditt ledarskap och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år och är placerad i Karlstad eller i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap


Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan


Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 24 oktober 2019, märkt med referensnummer 2019/197. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.