arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till enhet 2 vid Kommunikationsavdelningen

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Kommunikationsavdelning bildades den 1 februari 2019.

Du som blir ny enhetschef kommer in i ett spännande skede där vi utvecklar såväl enhetens verksamhet som avdelningens organisation.

I MSB är kommunikation en kärnverksamhet. Kommunikationsavdelningen styr och stödjer MSB:s kommunikation. Vi skapar förutsättningar för myndigheten att genom kommunikationen öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om de orsakas av olyckor eller antagonistiska händelser.
Avdelningen består av två enheter:
 • Enhet 1 har uppdraget att samordna, planera och genomföra myndighetens prioriteringar tillsammans med sakverksamheten samt förvalta innehållet i kommunikationsplanering och stödja operativ verksamhet vid samhällsstörning. Enheten ansvarar vidare för pressfrågor.
• Enhet 2 har uppdraget att utveckla MSB:s kommunikativa förmåga samt att ge internt stöd för att skapa förutsättningar för att kommunikationen ska vara tydlig och effektiv.

Dina arbetsuppgifter

Som chef vid enhet 2 styr, leder, inriktar och prioriterar du arbetet. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. På enheten finns drygt tio engagerade medarbetare placerade i Karlstad och Stockholm. Din uppgift är att skapa förutsättningar för dem att fortsätta prestera goda resultat med siktet att öka myndighetens kommunikativa förmåga, genom att t.ex. utveckla och förvalta plattformar, kommunikationskanaler, strategier och verktyg som kan öka medarbetares och chefers kommunikativa kompetens. Som chef ska du kunna och vilja ta dig an såväl långsiktiga utvecklingsfrågor som löpande frågor och vid behov kunna fatta snabba beslut.
Enhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för tydlig och effektiv kommunikation, internt och externt. Syftet är att kommunikationen ska bidra till att uppnå myndighetens mål, stärka MSB:s varumärke och öka förtroende och tillit för oss.

Som enhetschef utvecklar du en effektiv verksamhet. Du har ansvar för att enheten och hela avdelningen tillsammans skapar goda förutsättningar för att MSB:s kommunikation hålls samman i en tydlig och överskådlig helhet och bidrar till att stärka MSB:s varumärke.

Du ska leda och styra verksamheten utifrån myndighetens, avdelningens och enhetens uppdrag och mål. I chefskapet ligger ett ansvar att samverka inom MSB och även med externa aktörer.

Din kompetensprofil

Du har akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet från offentlig verksamhet, med kunskap om hela kommunikationsprocessen från idé till genomförande och uppföljning. Du har även god erfarenhet av att vara chef och ledare inom kommunikationsområdet. Du har god förmåga till helhetssyn och är trygg i rollen som chef inom området.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du skapar engagemang och delaktighet, har god samarbetsförmåga och har god förmåga att planera, organisera och prioritera. Ditt ledarskap präglas av att utveckla en god arbetsmiljö där du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål. Du tycker om att leda andra människor och se dem växa i ett tillitsbaserat ledarskap.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och hur du kompletterar övriga medarbetare och chefer.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Placeringsort är Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i tjänsten ingår.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad. MSB gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Mer information

Kontakta avdelningschef och tillika kommunikationsdirektör Morgan Olofsson. Fackliga företrädare är Jan Karlsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska ha kommit till MSB senast 23 oktober 2019, märkt med referensnummer 2019/196. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.